Home

Nieuws 1 reactie

RVO.nl wijst 60 verzoeken verlenging POR af

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft 60 verzoeken gehad van zowel pluimvee- als varkensbedrijven om ontheffingen in het kader van de POR-regeling te verlengen. Die zijn allemaal afgewezen.

RVO.nl laat weten dat is afgesproken dat de veehouderij onder het fosfaatplafond moet blijven, en dat daarom eind vorig jaar is aangegeven dat de regeling niet verlengd ging worden. Dat besluit blijft van toepassing.

Individueel in beroep

Veehouders en belangenorganisaties stapten begin dit jaar naar de civiele rechter om dit besluit collectief via een kort geding aan te vechten. De rechter gaf aan dat zij niet aan het juiste adres waren. De veehouders moesten opnieuw een ontheffing aanvragen. Bij afwijzing hiervan (zoals nu is gebeurd) kunnen zij bezwaar aantekenen en vervolgens individueel beroep instellen bij de bestuursrechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Voorbeeld bezwaarschrift

Pluimveevakgroep LTO/NOP werkt aan een voorbeeld bezwaarschrift, dat de organisatie vanaf begin volgende week (30 juli) beschikbaar hoopt te stellen aan leden. Deze voorbeeldbrief kan dan bij de informatiecentra van de regionale LTO-organisaties opgevraagd worden. De bezwaartermijn is 6 weken.

Eén reactie

  • fietskip

    Raar besluit van RVO. Met de sector is afgesproken onder het fosfaatplafond te blijven, Laat de minister destijds zoveel por rechten afgegeven hebben dat er toen geen overschrijding was!
    Hoe verklaar je dan een overschrijding RVO?

Of registreer je om te kunnen reageren.