Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl]

RVO.nl: correctie op natuurpercelen

RVO.nl controleert met de natuurbeheertypenkaart of percelen juist aangemeld zijn door gebruikers.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft begin dit jaar grondgebruikers de mogelijkheid gegeven de gecombineerde opgave te corrigeren, als ze ten onrechte landbouwpercelen hadden aangemeld die in het mestbeleid als natuurterrein worden gezien. Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Natuurbeheertypenkaart

RVO.nl heeft de natuurbeheertypenkaart gebruikt om na te gaan of grondgebruikers de opgave van percelen in overeenstemming met die kaart hebben gedaan. De grondgebruikers krijgen daarvan een melding, zodat de gebruiker zelf kan nagaan of de opgave juist is.

De Rijksdienst wil daarmee voorkomen dat na een controle door de NVWA of bij een administratieve controle door RVO.nl zou blijken dat er een onjuiste opgave is gedaan, die leidt tot een overtreding van de Meststoffenwet. Overtreding van de wet kan een bestuurlijke boete opleveren.

De natuurbeheertypenkaart is niet bepalend voor de vaststelling van de status van de grond; de feitelijke situatie is dat wel. - Foto: ANP
De natuurbeheertypenkaart is niet bepalend voor de vaststelling van de status van de grond; de feitelijke situatie is dat wel. - Foto: ANP

De natuurbeheertypenkaart is niet bepalend voor de vaststelling van de status van de grond; de feitelijke situatie is dat wel. Het ministerie is vorig jaar juli door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven op de vingers getikt, toen bleek dat RVO.nl de natuurbeheertypenkaart gebruikte, zonder de feitelijke situatie te controleren.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond meende dat RVO.nl de spelregels heeft veranderd. Maar volgens de minister is daarvan geen sprake. De huidige werkwijze kan ‘een hoge boete voorkomen, als bij een controle blijkt dat een perceel geen landbouwgrond maar natuurterrein met hoofdfunctie natuur blijkt te zijn’, aldus de minister. Dat kan grote gevolgen hebben, als daardoor een bedrijf ook niet voldoet aan de derogatie-eis van tenminste 80% grasland.

Landbouwkundige functies van dijken

De minister zegt in de brief aan de Kamer dat er overleg plaats heeft over de landbouwkundige functies van dijken. Er worden vaak grote beperkingen gesteld aan de mate van beweiding of bemesting. Er ligt inmiddels een aantal rechterlijke uitspraken die aangeven dat dijken niet tot landbouwgrond gerekend moeten worden.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]