Home

Nieuws 3 reacties

Onderzoek naar Europese gevolgen klimaatregels

Koeien die in Nederland verdwijnen, komen die elders in Europa er niet extra bij?

De maatregelen die de klimaattafel wil nemen in de landbouw om aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen, worden ook getoetst op gevolgen vanuit Europees perspectief. Als blijkt dat bijvoorbeeld koeien die in Nederland verdwijnen elders in Europa extra worden gehouden, kun je je afvragen of je de voorgestelde maatregelen moet nemen, legt voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel voor landbouw uit.

Tijdens het internationale landbouwjournalistencongres van IFAJ en NVLJ in Wageningen zegt Van Geel dat er discussie is of de maatregelen in de Nederlandse landbouw handig zijn vanuit Europees perspectief. Daarom wordt dit nu onderzocht.

‘Overwegen om andere maatregelen te nemen in de landbouw als er negatieve effecten aan zijn’

Doelstelling Nederland staat vast

Dit onderzoek is geen uitweg om onder de klimaatdoelen uit te komen, benadrukt Van Geel. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat iedere lidstaat maatregelen moet nemen. De doelstelling voor Nederland staat daarmee vast. “Maar je kunt wel overwegen om andere maatregelen te nemen in de landbouw als er negatieve effecten aan zijn”, zegt Van Geel.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Europees systeem voor emissiehandel

Voor de lange termijn sluit Van Geel de invoering van een Europees systeem voor emissiehandel niet uit, zoals dat ook bij de industrie gebeurt. Dat kan mogelijk voordeel bieden voor de Nederlandse landbouw, omdat deze zeer efficiënt is. Maar op de korte termijn zal dit geen gevolgen hebben voor de CO2-reductie die de landbouw moet realiseren.

De komende maanden zal gediscussieerd worden hoe de Europese werkelijkheid moet worden geïntegreerd in de klimaatdoelen.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    CO2 handel? Heeft deze handel de afgelopen decennia in verbetering van het klimaat geresulteerd? Ik heb niet het idee, dat het verhandelen van CO2 rechten de hoeveelheid CO2 uitstoot vermindert. Het verplaatst hooguit de uitstoot van arme landen naar rijke industrie landen. Hiermee zijn de arme landen niet eens in staat zich te ontwikkelen.

  • ENDE902

    Ik las ook ergens anders al dat het niet de bedoeling is, het aantal koeien in Nederland te verminderen. In andere landen zou de milieubelasting namelijk groter zijn als dat aantal er ergens anders bijkomt. Op zich vind ik dit een vreemde redenatie waarin ik een bepaalde arrogantie proef. Indien inderdaad het aantal koeien in Nederland gaat dalen als gevolg van de groei/stoppersverhouding gaat dan de Nederlandse overheid stimuleren, dat de boeren meer koeien houden. Ik mag toch hopen, dat de melkveehouders in Nederland zich niet weer een keer gek laten maken door een luchtkasteel, zoals dat bij het einde van het melkquotum is gebeurd.

  • koestal

    De koeien moeten verdwijnen ,maar er komen meer vliegtuigen.Dat wil de burgeren de overheid

Of registreer je om te kunnen reageren.