Home

Nieuws 6 reacties

NMV: verleng mestseizoen tot 14 oktober

Het uitrijden van mest moet mogelijk blijven tot en met 14 oktober, vindt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Een brief met deze oproep heeft de vakbond verstuurd naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het verzoek aan het ministerie is om op alle grondsoorten het uitrijverbod uit te stellen tot half oktober. Onder de huidige regelgeving mag drijfmest uitrijden op grasland tot 1 september.

NMV-voorzitter Harm Wiegersma weet dat veel boeren (nog) met een volle mestput zitten en daarom noodgedwongen te vroeg zullen gaan bemesten.

De afgelopen jaren kwam bijna elke zomer het verzoek om de uitrijperiode te verlengen, met wisselend resultaat. Waarom komen jullie met deze oproep?

“Wij vinden sowieso dat de uitrijperiode uitdrukken in kalenderdagen niet reëel is. De ene zomer is de andere niet. Het zou beter zijn het mestseizoen te baseren op het aantal groeidagen. Bemesten moet je doen onder de juiste weersomstandigheden, dat laat zich niet door data vangen.”

‘De emissies zijn veel hoger bij dit droge weer’

Waarom is een verlenging nodig? Kunnen boeren nu niet gewoon gaan bemesten?

“Je doet de grond er in ieder geval geen plezier mee. Je zou het bijna een milieuramp kunnen noemen. Zelfs met sleepslangen, wanneer er water wordt bijgemengd, kan de grond de nutriënten niet opnemen. Het is simpelweg te droog, de scheuren staan in het land. Hierdoor komt het stikstof sneller in het water terecht. Dat is nadelig voor de derogatie, want die wordt gebaseerd op de nitraatgehalten in het water. Bovendien zijn de emissies veel hoger bij dit droge weer. Het huidige mestbeleid is juist bedoeld om die emissies te reduceren, dus het effect is alleen maar averechts.”

‘Boeren willen duidelijkheid’

Is het nodig om tot half oktober te mogen bemesten?

“Vaak zie je met droge zomers, zoals nu, dat er nog een mooie nazomer komt. Dan wil het gras nog wel groeien in september en oktober. Bemesten is in die periode dus nodig en ook nuttig. Bovendien willen boeren graag duidelijkheid, dan kunnen ze hun beslissingen maken op dat wat het beste is voor de grond.”

Zal de minister het verzoek honoreren?

“Dat is afwachten, maar ik verwacht wel dat LTO ons zal bijvallen. Het is in het algemeen boerenbelang dat boeren langer de tijd krijgen om te bemesten. Het ziet er niet naar uit dat het binnenkort gaat regenen, en dan nog is de grond veel te droog. Het is gewoon overmacht. Boeren kunnen nu niet anders dan wachten met bemesten. En dan is 1 september te vroeg. Hopelijk komt de minister snel met een reactie zodat boeren duidelijkheid krijgen.”

Laatste reacties

 • deB.


  Lto, meteen mee doorpakken en rap wat! Want we staan al weken stil met bemesten!

  Schouder aan schouder voor onze sector

 • kiepel

  Ik snap niet dat er nog boeren zíjn met mestruimte.
  Als je de eerste 2 snedes bemest hebt is de ruimte vol.
  Wat doe ik verkeerd?

 • winden

  En met december niet weten wat ze met het gras aan moeten in het land

 • jan1953

  Waar zit LTO weer

 • Bolder01

  Waar zit lto weer??? Lig inde zon of op vacantie

 • Bennie Stevelink

  @deB, @jan1953, @Bolder01, lijkt jullie dat een verstandig voorstel van de NMV met het oog op de derogatie onderhandeling, waarbij LTO inzet op een derogatie per gewas? En de discussie over waterkwaliteit?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.