Home

Nieuws

Multifunctionele boer zoekt ontwikkelruimte

Boeren die hun bedrijf hebben uitgebreid met een andere tak hebben behoefte aan ontwikkelruimte binnen de wet- en regelgeving.

Dat blijkt uit een inventarisatie van LTO onder de leden. Boeren zien wet- en regelgeving als grootste knelpunt om hun bedrijf verder te ontwikkelen.

De inventarisatie leert dat 5.137 LTO-boeren aan multifunctionele landbouw doen. Dat is ongeveer 25%. Landelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat 15% van de boeren een verbrede tak aan het bedrijf hebben toegevoegd.

Meeste boeren met neventak zijn melkveehouders

Deze ondernemers hebben hun bedrijf uitgebreid met agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, boerderijverkoop, toerisme, zorg of agrarische kinderopvang. Agrarisch natuurbeheer is voor 45% van de door LTO bevraagde bedrijven een extra bron van inkomsten, al is het aandeel hierin niet groot.

Gemiddeld zorgen de verdiensten uit het natuurbeheer voor 9% van de omzet. Bedrijven die aan zorglandbouw doen, halen daar ongeveer de helft van de totale bedrijfsomzet vandaan. Veruit de meeste multifunctionele boeren zijn melkveehouders, 65%.

Knelpunten

LTO Nederland constateert dat veel boeren wel brood zien in deze vraaggedreven bedrijfsvoering. “Maar het is niet voor iedereen”, zegt een woordvoerder van LTO daarbij. 10% van de ondervraagde LTO‘ers zegt in de toekomst een verbredingstak aan het bedrijf te willen toevoegen.

Knelpunten zien boeren in de niet toereikende wet- en regelgeving, financiële problematiek en in mindere mate de opvolging van hun bedrijf.

Om hun bedrijf verder te kunnen ontwikkelen zijn boeren op zoek naar ruimte in de ruimtelijke ordening, groeipotentie, versterking van de organisatie, passende regels en maatschappelijke allianties.

‘Geitenwollensokken-imago’

Volgens LTO is de multifunctionele landbouw goed voor een omzet van € 500 miljoen, maar kan dat in te toekomst € 1,5 tot € 2 miljard worden. De woordvoerder ziet dat de multifunctionele landbouw van het ‘geitenwollensokken-imago’ af begint te komen.

“Multifunctionele bedrijven zijn steeds professioneler aan het worden. Bovendien staan ze dichter bij de maatschappij en zijn een goed uithangbord voor de sector. Ze dichten de boer-burgerkloof, bijvoorbeeld door korte ketens.”

Of registreer je om te kunnen reageren.