Home

Nieuws 1 reactie

Ingeleverd fosfaatrecht vleesvee niet voor knelgeval

Het terughalen van fosfaatrechten uit de vleesveehouderij staat los van de discussie over knelgevallen.

Dat zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van een publicatie van V-Focus.

Het ministerie van LNV heeft vorige week een regeling bekend gemaakt die er voor moet zorgen dat fosfaatrechten voor jongvee die zijn toegekend aan vleesveehouders, worden teruggehaald. Vleesveehouders krijgen een vrijstelling voor de fosfaatrechten, maar dan mogen ze de toegewezen rechten niet verkopen.

Jongvee in de vleesveehouderij

In de regeling voor de fosfaatrechten is voorkomen dat jongvee voor de melkveehouderij via de vleesveehouderij buiten het fosfaatrechtenstelsel werd gebracht. Maar daardoor kwam ook jongvee in de vleesveehouderij onder het stelsel van fosfaatrechten te vallen. Met de regeling die vorige week is gepubliceerd past de minister daar een mouw aan. Zij hoopt met de maatregel de hoeveelheid fosfaatrechten tot beneden het sectorplafond te brengen.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Generieke korting

Het totaal aan uitgegeven fosfaatrechten is (iets) meer dan het plafond van 84,9 miljoen kilo toelaat. Dat had kunnen worden voorkomen door een grotere generieke korting toe te passen, maar daar was geen draagvlak voor, aldus het ministerie. Er zit op dit moment geen buffer in het fosfaatrechtenstelsel.

Bezwaren

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft in juli 2017 nadrukkelijk met de melkveesectoren gesproken over het ontbreken van een buffer in het systeem. Zo’n buffer kan nodig zijn om extra rechten uit te geven als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures, maar ook om hogere fosfaatproductie als gevolg van hogere gehalten fosfaat in ruwvoer op te vangen. Om zo’n buffer aan te houden, moest de generieke korting hoger zijn dan 8,3%. Daar wilde de sector niet aan. De buffer was niet bedoeld voor het toekennen van rechten aan knelgevallen. Daar is 600.000 kilo fosfaat voor gereserveerd.

Eén reactie

  • hansvanbergen

    Onzin verhaal. Er is, glashelder, totaal niet nagedacht over het feit dat vleesvee jongvee dezelfde code had. Men had simpelweg een nieuwe code moeten invoeren. Vervolgens zou als een vaars afkalft en gemolken wordt op een melkveebedrijf vanzelf boven water komen dat deze voorheen niet meedeed in het melkveefosfaat rechten stelsel.

Of registreer je om te kunnen reageren.