Home

Nieuws 13 reactieslaatste update:24 jul 2018

Er kan geld komen als droogte een ramp wordt

Met het uitblijven van regen wordt de vraag nijpend: kan de overheid boeren en tuinders tegemoet komen? En zo ja hoe?

De vraag of er steun komt van de rijksoverheid, hangt vooral ook samen met politieke wil. De ervaringen uit het verleden (hagel- en regenschade in Zuid- en Oost-Nederland) laten zien dat de overheid heel terughoudend is.

De rijksoverheid kent wel regelingen waarbij de overheid in de bres springt in situaties waar de burger te maken krijgt met schades als gevolg van natuurrampen of andere extreme situaties.

Weersverzekering

In essentie komt het er echter steeds op neer: is schade verzekerbaar? Droogteschade is in het algemeen verzekerbaar via de brede weersverzekering. Bij verzekeraars zijn de eerste schademeldingen inmiddels binnengekomen, nu het neerslagtekort is gestegen tot boven de 250 millimeter.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Schaderegeling via overheid

Als de droogte zo ernstig wordt dat leven en gezondheid van veel mensen, milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden geschaad of bedreigd, dan kan de overheid besluiten een schaderegeling in te stellen op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Zware Ongevallen (WTS). Dit scenario ligt in de kast, maar staat nog lang niet op het punt er uit te worden gehaald. Een schaderegeling op basis van de WTS is er echter alleen voor niet-verzekerbare schade. Het kabinet huldigt al sinds jaar en dag het standpunt dat ondernemers in principe zelf het risico dragen van extreme weersomstandigheden.

Steun aan boeren bij oogstverliezen als gevolg van natuurrampen is geen verboden staatssteun

Geen hulp vanuit Brussel

De Europese Commissie is niet van plan extra droogtemaatregelen te nemen. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft lidstaten opgeroepen hun eigen steunmaatregelen in werking te stellen, als dat nodig mocht zijn. De Europese Unie kent uitzonderingssituaties voor het verbod op nationale staatssteun: steun aan boeren bij oogstverliezen als gevolg van natuurrampen is er een van.

Hogan heeft ook maatregelen genomen om de uitbetaling van directe steun aan boeren te versnellen. Daarnaast staat hij bij wijze van uitzondering toe dat vergroeningsstroken begraasd mogen worden of gemaaid om te dienen als veevoer.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Waterverdeling Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt de situatie in Nederland ondertussen in de gaten en is betrokken bij het overleg over de waterverdeling in Nederland. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling neemt in samenspraak met Rijkswaterstaat en waterschappen maatregelen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden. Daarnaast worden maatregelen genomen om schade door verzilting te voorkomen.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • koestal

  Vergeet het maar ,Carola weigert toch om te betalen ze laat de boeren barsten !

 • melkveehouder .

  Terecht wordt opgemerkt dat het er in essentie op neer komt of schade verzekerbaar is. En jawel hoor, via de brede weersverzekering kan gewasschade verzekerd worden. De verzekering wordt door de overheid niet voor niets fors gesubsidieerd. Dit om claims te vermijden met verwijzing naar de verzekerbaarheid.

  De verzekeringsvoorwaarden zijn echter dusdanig opgesteld dat niet vlug tot uitkering hoeft worden overgegaan.

 • p.g.pronk

  reken maar nergens op , dat lijkt me het beste , ben je straks ook niet teleurgesteld

 • OoO

  Minder minder dat is wat ze willen

 • wmeulemanjr1

  Rfc wil een 'minder/minder plan, daarnaast gaan we lekker bedelen bij de overheid wanneer de natuur even niet perfect naar onze hand werkt, waar is de wijsheid?

 • ghsmale

  Eigenlijk moet je die steun als sector niet willen
  Een eerlijke prijs is beter, zodat je zulke jaren beter kan opvangen.
  Het hoort erbij het risico van werken met en in de natuur.

 • 344412

  Alsjeblieft geen steun, liever wat vrijheid van overheid.

 • wiljo

  Als er eind juli nog een hoosbui van 100 mm komt, en verzekeraars hoeven daardoor de droogteschade niet uit te betalen omdat het neerslag tekort over 3 maanden niet gehaald wordt. En de droogte schade blijkt toch enorm.
  Dan heb je recht om de overheid te vragen om toch deels de schade te vergoeden.
  Dit zal dus eerst afgewacht moeten worden om ook door de overheid serieus genomen te worden.

 • Colusdijk

  moet je geen boer worden als je niet tegen weersinvloeden kunt.

 • koestal

  Carola Schouten zal ook niets uitkeren,het geld is voor haar dure ambtenaren,die de boeren weer moeten controleren op al die regels,dat kost bakken vol geld.

 • koestal

  Dan ook maar niet verzekeren,het is al duur maar je krijgt alle schade ook niet uitbetaalt,ook nog een dure assurantiebelasting,alleen goed voor de fiscus. Het is alleen maar betalen met zo,n verzekerimg

 • koestal

  Reken maar niet op de overheid en zeker niet op Carola Schouten.

 • Tiny1946

  Koestal jij spreekt duidelijke taal, bij de koeboer is onder andere 40% van het vee opgeruimd zodat het voer tekort niet aan de orde is,er is voer genoeg, wat betreft de akker bouw als het een natte zomer was geweest waren de aardappelen en de uien on verkoop baar geweest. Het vee dat in het weiland heeft gelopen komt goed bevleesd voor de dag.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.