Home

Nieuws

Droogte: vee van de dijken en verdere inperking beregening

Ondanks de droogte is in de meeste gebieden grondwater nog beschikbaar voor beregening.

Uitzondering is Friesland, waar sinds eind vorige week overdag een totaal beregeningsverbod geldt voor oppervlakte- en grondwater. Het verbod geldt ’s nachts ook voor grasland. Andere gewassen mogen dan wel beregend worden. Deze regel geldt ook voor de glastuinbouw.

Vee op dijken

Vee op dijken wordt ook een probleem. Drents Overijsselse Delta kondigt een beweidingsverbod voor dijken af met ingang van 1 augustus. In het Groene Hart zijn boeren verzocht hun vee van de dijken te halen. Elders loopt ook nog amper vee op dijken, omdat er niks meer te grazen is. In delen van het gebied van Drents Overijsselse Delta geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Voor grondwater zijn hier nog geen beperkingen. Maar dat kan morgen anders zijn, aldus de woordvoerder.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Grasland beregenen

Brabantse waterschappen melden dat per 1 augustus grasland overdag juist wel weer beregend mag worden. Het verbod hierop geldt elk jaar in de maanden juni en juli. De woordvoerder van waterschap Aa en Maas verklaart dat de schappen de situatie nauwgezet en van week tot week volgen. Deze week is in Brabant geen onttrekkingsverbod voor grondwater te verwachten, aldus de woordvoerder. In grote delen van Brabant gelden wel onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater. Alleen langs de Maas niet overal.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

In Limburg geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, maar niet voor grondwater. Zeeland heeft gedeeltelijke onttrekkingsverboden. In waterschap Rijn en IJssel geldt een totaalverbod voor het onttrekken van oppervlaktewater, en voor 3 kleine, kwetsbare gebieden ook voor grondwater. Ook in waterschap Vechtstromen geldt grotendeels een verbod op gebruik van oppervlaktewater en in sommige gebieden ook voor grondwater. Het aangrenzende waterschap Rivierenland heeft sinds vorige week overdag een verbod voor gebruik oppervlaktewater.

Noorderzijlvest

Noorderzijlvest heeft geen beperkingen, wel een verzoek om onttrekkingen te melden en zoveel mogelijk ’s nachts te beregenen. Maar ook hier kan het per dag veranderen, aldus de woordvoerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.