Home

Nieuws 14 reacties

Droogte: dreigend watertekort, code geel afgekondigd

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft code geel afgekondigd. Dat betekent dat een watertekort dreigt.

In sommige gebieden vallen watergangen droog. De grondwaterstand daalt in heel het land. Dat staat in de laatste droogtemonitor (pdf) die woensdag 18 juli is gepubliceerd.

Waterschappen doen er alles aan de waterstanden op een niveau te houden dat schade aan agrarische gewassen en de natuur beperkt blijft. De instelling van beregeningsverboden zijn daarvoor essentieel, aldus LCW.

Maatregelen tegen verzilting

De Haringvlietsluizen en de sluizen bij de Afsluitdijk gaan dicht om te voorkomen dat zoet water wordt doorgelaten naar zee. Er worden maatregelen getroffen om verzilting tegen te gaan. Bij de Irenesluizen (Wijk bij Duurstede) wordt continu extra water aangevoerd om de regio van water te kunnen voorzien en verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan. Het peil van het Volkerak-Zoommeer is opgezet om water te bufferen.

Het neerslagtekort blijft toenemen en de verwachting is dat het tekort de komende week zal oplopen tot 266 millimeter. Dat is vergelijkbaar met de situatie in het recordjaar 1976.

LTO: droogte geen ramp, wel kostbaar

Het uitzonderlijk droge weer jaagt boeren op hoge kosten, deels omdat ze te maken hebben met hogere beregeningskosten. Maar er is geen sprake van een rampzalige zomer, zegt LTO Nederland.

De huidige situatie kan leiden tot “zeer problematische oogsten”, aldus een woordvoerder van LTO. De oogstkosten zijn hoger, de opbrengsten zowel in hoeveelheid als in kwaliteit vaak lager. LTO vind de droogte en hitte niet van die aard dat kan worden gesproken van een rampzalige zomer.

Auteur: ANP

Artikel gaat verder onder illustraties

Bron illustraties: KNMI

Beregeningsverbod oppervlaktewater

In delen van Noord-Brabant, Limburg, Veluwe Achterhoek, Twente en Drenthe is neerslag de enige manier om nog wateraanvoer te krijgen. Het is niet mogelijk water via de normale watergangen aan te voeren. In die gebieden zijn beregeningsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Daarnaast is in het Waterschap Vechtstromen in Oost-Overijssel en -Drenthe een gedeeltelijk verbod voor onttrekking van grondwater afgekondigd.

Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft woensdag 18 juli een eerste verbod op het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening van gras- en akkerland ingesteld in een deel van het waterschap. Het gaat om het Westerhuizingerveld, een gebied in de gemeente Staphorst en Hardenberg.

Het beregeningsverbod geldt voor gras, mais, akkerbouwgewassen en tuinbouwgewassen, maar niet voor gietwater in de glastuinbouw, bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt (uitgezonderd bloembollenteelt) en bedrijfsmatige teelt van hoog salderende groente. Vee drenken uit oppervlaktewater blijft toegestaan.

Volgens het waterschap is de huidigedroogteperiode een testcase voor het waterschap. Door de aanhoudende droogte kan het waterschap onvoldoende wateraanvoer leveren in met name de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en de hoge delen van het Drents-Plateau.

De grondwaterstand is in Nederland laag tot zeer laag. De grondwatervoorraad is aan de lage kant voor de tijd van het jaar.

De temperatuur van het oppervlaktewater neemt toe, waardoor de kwaliteit geleidelijk afneemt. Botulisme en blauwalg worden op verschillende plekken gemeld.

Laatste reacties

 • deB.


  Lto vindt het weer meevallen....

  Lto!! het is en wordt een drama!!

 • boer drenth

  Inderdaad . Een drama word het . Wat valt dan nog mee.

 • deB.

  Wil die woordvoerder even een rondje met mij meerijden langs akkerbouwers en melkveehouders in veel delen van het land.

  2 maal aardappelen gepoot, verzopen, nu geen knolzetting en indroging, straks verzuipen doorwas...etc, uien 3x niets! en bedankt maar weer voor uw opbeurende woorden, niet rampzalig zeg ie

  Hij is echt niet wijs, kom vanachter je bureau vandaan man!

 • Aan de klagers! De prijzen stijgen ook en om bij elke weersomstandigheden maar weer klagen dat komt ook niet geloofwaardig over

 • deB.  succes met je volkstuintje!

 • melkveehouder .

  Terecht wordt geconstateerd dat watergangen droogvallen. Jammer genoeg lees ik nergens dat dit ook veroorzaakt wordt door de waterschappen zelf. Stuwen in de watergangen moesten immers verwijderd worden opdat vissen konden optrekken. De gevolgen van dit (natuur)beleid worden pijnlijk duidelijk. Dode vissen en verdroogde akkers bij extreme droogte en straks natschade als onweersbuien gaan vallen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

  Waarom trekken onze vertegenwoordigers bij de waterschappen hierover niet aan de bel?

 • Leslie

  LTO vind het meevallen. In plaats daarvan kunnen ze beter een voedselbank (gras en mais) in het leven roepen

 • wmeulemanjr1

  Afgelopen voorjaar verkondigden vele geleerden dat iedereen verzoop in zijn ruwvoer, dat vonden ze toen heel dom, nu waarschijnlijk niet meer!

 • kleine boer

  @de B was de prijs van vorig jaar voor de aardappels en uien wel goed dan?

 • mts_kuijpers

  @17-7 22:24u,
  Het is geen klagen.....het is realiteit. We zitten bijna op een neerslag tekort als in 1976, wat werd uitgeroepen tot een ramp. De realiteit is dat doordat het voedsel zo goedkoop is dat de burger deze droogte (nog) niet in zijn/haar beurs raakt. Was dit wel het geval dan was de wereld te klein.
  En wat betreft de stijgende prijzen, de stijgende kosten voor beregenen en het delen van je vaste lasten over minder kilo product zullen deze overstijgen. Conclusie: de akkerbouwer/tuinder/boer betaalt de rekening

 • Bennie Stevelink

  @mts Kuijpers, natuurlijk betaalt de akkerbouwer/tuinder/boer de rekening. Het is toch zijn teeltrisico. Als je een gegarandeerd inkomen wilt moet je ambtenaar worden.

 • Gat

  MTS Kuiper, de akkerbouwer is er alleen goed mee. Minder afkeur, ze stellen de norm omlaag. Beter een mindere aard dan geen aardappels te verwerken. Beter 4 keer beregenen dan nul keer en topopbrenst. Over kilo's van afgelopen seizoen 3 cent dan lacht fabriek je ook uit.

 • farmerbn

  Akkerbouwers kunnen het best een langjarig contract vragen als een inkoper bij hen langskomt. Ok, je krijgt dit jaar mijn product als je ook de oogst van volgend jaar koopt voor een mooie prijs. Wil je dat niet dan doei, daar is de deur.

 • kleine boer

  gat niet iedereen kan of mag beregenen....

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.