Home

Nieuws 1 reactie

Beregenen met grondwater overdag toegestaan in Brabant

De 3 Brabantse waterschappen verlenen een ontheffing voor overdag beregenen van grasland met grondwater.

Normaliter hanteren waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta een beregeningsverbod met grondwater in de maanden juni en juli van 11.00 tot 17.00 uur. Die wordt van 8 tot 17 juli tijdelijk opgeheven.

Grondwatervoorraad beschermen

Het verbod is om de grondwatervoorraad te beschermen. De waterschappen zien nu dat er veel water verdampt uit de bodem en dat er problemen kunnen optreden op sportvelden en grasland. Om deze te voorkomen is het beregeningsverbod tijdelijk opgeheven. Het is nog steeds verboden om te beregenen met oppervlaktewater in Brabant.

Eén reactie

  • gerard nabuurs

    Deze vrijstelling geldt voor graslandberegening in de attentiezones rondom natte natuurgebieden (Natura 2000 en Natte Natuur Parels); dus in gebieden met "oud beregeningsbeleid". In de "vrije" gebieden mocht er al in juni en juli op grasland beregend worden tussen 11.00 en 17.00 uur, mits je beschikt over een bedrijfswaterplan. En ja, inderdaad complexe regelgeving...

Of registreer je om te kunnen reageren.