Home

Nieuws 5 reacties

Ammoniakemissies gaan iets sneller dalen

De uitstoot van ammoniak gaat iets sneller naar beneden dan in de vorige ramingen werd aangenomen.

Het aandeel van de landbouw in de ammoniakuitstoot neemt bovendien licht af. In 2016 werd bijna 128 miljoen kilo ammoniak (NH3) uitgestoten door alle sectoren. Dat daalt naar 115 miljoen kilo in 2020, 112 miljoen kilo in 2025 en net iets minder dan 107 miljoen kilo in 2030.

Dat blijkt uit de Grootschalige concentratie- en depositiekaarten, rapportage 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Aandeel landbouw in uitstoot daalt iets harder

Het aandeel van de landbouw in de landelijke ammoniakuitstoot blijft groot, maar daalt wel iets harder dan dat van de andere sectoren. In 2016 was de landbouw goed voor 110 miljoen kilo NH3 (86%). In 2030 daalt dat volgens het referentiescenario naar 89,3 miljoen kilo, dat is 83,5% van de totale uitstoot in dat jaar.

Huishoudens waren in 2016 verantwoordelijk voor 10,6 miljoen kilo NH3, dat neemt in 2030 toe naar 11,3 miljoen kilo.

Laatste reacties

 • blaksmark

  Ik denk dat ze nattigheid beginnen te voelen

 • Bennie Stevelink

  Het lijkt er inderdaad op dat ze een terugtrekkende beweging maken.

 • john***

  als er meer vegetariërs komen neemt de uitstoot van de huishoudens nog meer toe. Zou dat effect al verrekend zijn?

 • koestal

  och, ik dacht dat boeren alleen verantwoordelijk waren voor ammoniak emissies maar nu pas blijkt dat huishoudens ook verantwoordelijk zijn voor ammoniakemissies,daar werd eerder nooit aan gedacht.

 • gerben5

  Bij nieuwbouw van woningen verplicht een emissiearme vloer

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.