Home

Nieuws 57 reactieslaatste update:6 jul 2018

1 miljoen kuub mest op het spel

Bodemanalyses van laboratoriumorganisatie Eurofins mogelijk ongeldig voor mestwet.

De afzet van 1 miljoen kuub mest staat op het spel. De nieuwe analysemethode van Eurofins Agro om het P-Al-getal via Near InfraRed Sensing (NIRS) te bepalen, is niet geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. De bodemanalyses van Eurofins Agro zijn daardoor mogelijk niet rechtsgeldig voor de mestwet. Dat heeft Boerderij ontdekt in een vergelijking van bodemmonsters.

Juridische status nog onduidelijk

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Raad van Accreditatie (RvA) bevestigen het ontbreken van de accreditatie. RVO.nl meldt op basis van de verstrekte informatie niet te kunnen beoordelen wat de precieze juridische status is van de monsternames. De dienst zegt meer tijd nodig te hebben om dit te onderzoeken.

Volgens Eurofins Agro zijn de bodemanalyses van Eurofins Agro, ondanks het ontbreken van de NIRS-accreditatie, wel degelijk rechtsgeldig voor de mestwet, omdat het laboratorium als geheel is geaccrediteerd en omdat de fosfaatbepaling in duplo wordt uitgevoerd. Het laboratorium kan echter geen officieel document overleggen als bewijs.

Per hectare mag beduidend minder dierlijke mest op de percelen uitgereden worden

1 miljoen kuub minder mestafzetruimte

Een snelle berekening leert dat, als de bodemanalyses van Eurofins inderdaad niet rechtsgeldig zijn, de mestafzetruimte aan rundveedrijfmest op Nederlandse akkers en weilanden in 2018 globaal 1 miljoen kuub lager uitvalt. Dit omdat de fosfaattoestand van de door Eurofins bemonsterde percelen dan automatisch als hoog bestempeld wordt, in plaats van het bemonsterde neutraal of laag. Op een hectare mag dan beduidend minder dierlijke mest uitgereden worden.

Artikel gaat verder onder de foto.

Een medewerker van Eurofins Agro neemt een grondmonster. - Foto: Hans Banus
Een medewerker van Eurofins Agro neemt een grondmonster. - Foto: Hans Banus

NIRS niet geaccrediteerd

Eurofins Agro is bij de bepaling van het P-Al-getal vorig jaar overgestapt op een nieuwe methode. Voorheen werd het P-Al-getal bepaald door extractie van de grond met de chemische oplossing ammoniumlactaat, in duplo. Daarvoor had het lab ook een accreditatie. Eurofins bepaalt de tweede bepaling tegenwoordig niet middels extractie met ammoniumlactaat, maar via Near InfraRed Sensing. Dit is een goedkopere methode en is volgens Eurofins net zo accuraat als de oude methode met ammoniumlactaat.

De NIRS-methode is echter niet door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd, bevestigt de Raad van Accreditatie. Dat kan ook niet, want volgens Jan van der Poel, directeur van de Raad voor Accreditatie, bestaan er nog geen internationale normen voor deze methode.

Claim gelijkwaardigheid

Omdat de NIRS-methode geen accreditatie heeft, is op het bodemanalyserapport van Eurofins de letter Q achter de bepaling P-bodemvoorraad verdwenen. Twee jaar terug, toen Eurofins beide bepalingen nog met de geaccrediteerde ammoniumlactaat-methode uitvoerde, stond er nog wel een letter Q achter de waarde P-bodemvoorraad. De letter Q wil zeggen dat de betreffende analysemethode is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie, dus dat de analysemethode voldoet aan de eisen zoals die vermeld staan in de norm NEN-ISO/IEC 17025 en in de documenten waarmee gelijkwaardigheid of conformiteit geclaimd wordt.

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Volgens de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet dient de boer een analyserapport, met daarin opgenomen de fosfaattoestand van de bodem, van een laboratorium dat blijkens accreditatie door de Raad van Accreditatie aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025, te kunnen overleggen. De RvA kan van de NIRS-methode van Eurofins echter geen documenten overleggen waarmee gelijkwaardigheid of conformiteit aangetoond wordt.

De andere geaccrediteerde bodemlabs (Dumea, ALNN, Roba Lab en Groen Agro Control) bepalen het P-Al-getal overigens wel via de klassieke geaccrediteerde ammoniumlactaat methode.

De fosfaattoestand van de bodem wordt uitgedrukt in een P-Al-getal (grasland) en een Pw-getal (bouwland). Lees op de site van RVO.nl meer over de zogenoemde fosfaatdifferentiatie.

Laatste reacties

 • driepint

  Kom op Boerderij, dit is wel een beetje stemming maken.

 • wiljo

  Hebben we het straks aan "de Boerderij" te danken dat we alle grond moeten laten overbemonsteren, omdat er een lettertje ontbreekt.
  Bedankt Boerderij voor deze hetzerij. Jullie zijn nog erger dan ambtenaren.

 • Alco

  Zoals dit er ook staat. "Boerderij ontdekt".
  Het acrediatie bureau wil gewoon serieus genomen worden en hebben de publiciteit gezocht.

 • hollandagri

  Lijkt me nog een groter drama voor derogatiebdrijven waar snel een oplossing voor moet komen.

 • klaasvanweperen@xs4all.nl

  Ik heb me gelukkig afgemeld na 35? jaar trouwe lezer . Deze krant leent zich ook steeds meer er voor om de sector in diskrediet te brengen . Maar wel van ons vreten .

 • mariapeel

  Helemaal mee eens klaasvanweperen 👍🏻

 • steenderen

  zo langzamerhand is DE BOERDERIJ de grootste opruier van alle problemen die er zijn op dit moment in de landbouw

 • Trot

  Wie is weer de sjaak door toe doen van erkent laboratorium, is dit nieuwe i en r

 • wmeulemanjr1

  'Sneaky poppetjes' daar bij "boerderij"

 • Mtswie

  Volgens mij valt de schade nog wel een beetje mee.
  Voor derogatie zouden de meeste percelen de afgelopen winter weer moeten worden onderzocht. De monsters van 2013 zijn niet 4 maar 5 jaar geldig. Alle percelen die wel zijn onderzocht afgelopen winter moeten dus, als de methode geen fiat heeft, komende winter opnieuw worden geprikt.
  Alleen de percelen die vorig jaar en dit jaar zijn onderzocht en geen analyse hebben van 2013 of later lopen risico.

 • Koe 1475

  Weer een lezer kwijt ga toch niet zoveel betalen om mezelf kapot te laten maken !

 • 200113528

  wist al jaren dat ze daar knoeien en als het kan in het voordeel van de overheid. Daarom zijn wij overgegaan naar een ander lab. Dat Boerderij nu aan de 'bel' trekt is alleen omdat het een groot kartel is. Ze verhogen de contributie elk jaar omdat het anders niet meer kan. Maar als je zo aan het werk ga is het ook geen wonder. Waarschijnlijk willen ze dat je zelf mee werkt bij boerderij aan je veroordeling. En het is vakantie tijd dus dan s het makkelijk om zoiets op ter akelen ipv eeen diepgaand goed artikel te schrijven

 • farmer135

  Eurofins is rvo erkent laboratorium, dus kan het probleem niet bij de boeren neergelegd worden, want die hebben een rvo erkent laboratorium ingeschakeld.

 • wmeulemanjr1

  Dat 'breaking nieuws' elke keer van 'boerderij' heeft nooit wat goeds in petto voor de boer.

 • Bennie Stevelink

  Het gaat er niet om of het onderzoek betrouwbaar is. Dat zal wel voldoende getest zijn, daar kunnen we wel van op aan. Het probleem is wat de juridische consequenties zijn als geaccepteerd wordt dat een niet-geaccrediteerde onderzoeksmethode wordt toegepast. Andere laboratoria zouden daar rechten aan kunnen ontlenen. Er ontstaat een algemeen handhavingsprobleem.

 • farmer135

  Nou bennie, dat zal de boeren een worst zijn, die willen gewoon geen gezeur met hun huidige monsters, die door een rvo erkent lab genomen zijn.

 • wmeulemanjr1

  Calon zal ook nog wel weer gaan blaffen

 • Meneer Vullings. Als U toch zo graag dingen uit mag / wil zoeken ga dan RVO eens vragen waarom een koe vorig jaar andere mest produceerde dan de koe in 2018. Nu word de productie van de koeien ook meegenomen. Dat houd in dat vele van ons weer koeien moeten opruimen . En doordat we nu al jaren minder mesten en minder in het krachtvoer aanvoeren kloppen de normen waar men nu mee rekent toch ook niet. Het is toch van de zotte dat we vorig jaar onder het fosfaatplafond zaten en dat er nu weer vele koeien moeten worden opgeruimd omdat ze meer melk geven dan in 2015. Logisch toch . De slechte koeien zijn al van de bedrijven verdwenen . Wat U nu heeft gedaan met het onderzoek naar EUROfins is ons weer in een hoek drukken.

 • Frederiqe

  STRONT AAN DE. KNIKKER HEB GELUKKIG DE BOERDERIJ AL LANG OPGEZEGD

 • wullum

  Boerderij kan misschien samen met Friesland Campina een offensief tegen de boeren beginnen,dan kunnen ze tenminste nog meer kapot maken

 • Frederiqe

  Alle boeren GRONDMONSTERS WEIGEREN stoppen met die flauwekul

 • Frederiqe

  Nergens meer aan meewerken we lijken wel gek KETSPLATEN MET. ZN ALLEN

 • wmeulemanjr1

  'Vakblad' is niet voor niks zo duur, moet je wel af en toe wel 'flink' doen met onderzoekjes


 • gdluggenhorst1

  Dat "Boerderij" er zo trots op is om iets aan te kaarten, wat het voor boeren moeilijker wordt. Schaamteloos!

 • info519

  wat een nep nieuws...niks beters te schrijven of zo??

 • bfabrii

  Er is gewoon een rapport beschikbaar, heisa om niets. Komkommertijd?
  <>

 • deB.


  Bah Boerderij Bah!!

 • kleine boer

  sjonge boerderij dat word voor iedereen jaar lang gratis abonnement !!!

 • Fryslanboppe

 • wmeulemanjr1

  Bij eurofins-agro hebben ze waarschijnlijk geen 'echte' vrienden gehad bij de redactie 'boerderij'
  Wellicht iemand die daar onderzoekje naar kan doen? hebben we misschien nog meer nieuws!

 • Bennie Stevelink

  @bfabrii, in het artikel waar jij naar verwijst wordt alleen gewezen op de betrouwbaarheid van het onderzoek. Er wordt met geen woord gesproken over de juridische complicaties.

 • diekmann

  Sommigen hebben een zonnesteek opgelopen.
  Doe eens normaal. Of heeft eurofins de advertenties aan boerderij niet betaald.

 • Alco

  Natuurlijk moet je je zaakjes op orde hebben!
  Maar op de manier waarop "boerderij" het brengt.
  Net zo naïef als de tweelingfraude?

 • mldijkstra@hetnet.nl

  Velen hebben vreemde verwachtingen van journalistieke vrijheid en staan klaar om een boodschapper van slecht nieuws te veroordelen. Maar je moet eerder focussen op waarom een laboratorium bewust een niet geaccrediteerde bepaling gebruikt.

 • gjh

  zo maken ze de boel nog meer stuk.

 • agratax(1)

  Het is niet de vraag in de huidige wereld of een onderzoek Goed of slecht is. Het gaat om het feit dat een ander onderzoeksbureau het heeft goed of niet. Als deze zijn fiat geeft terecht of onterecht dan kan de aanvrager zijn gang gaan en is de overheid Tevreden.

 • Bennie Stevelink

  Sommige reageerders menen blijkbaar, dat de redactie van Boerderij de taak heeft boeren emotioneel te steunen, door alleen stukjes te schrijven die zij leuk vinden of hun opbeuren.
  De Boerderij heeft de taak om alles te publiceren wat relevant is voor de landbouw en eventueel ook zaken zelf uit te zoeken. Ook een opinie van Milieudefensie of Greenpeace hoort daarbij.

  Als de voorgaande reageerders emotionele steun nodig hebben moeten ze bij Paulien Hoogenkamp zijn. Zij en haar team kunnen de voorgaande reageerders helpen om sociaal/psychologisch weer op het rechte pad te komen.

 • meter

  Je kunt deze reageerders afvallen en bestempelen als emotioneel labiel zoveel je wil Bennie Stevelink echter staat het lezers vrij om hun abonnement op te zeggen als hetgeen ze hier krijgen voorgeschoteld hen niet aan staat. Leden zoals ikzelf hebben geen boodschap aan de mening van mensen die niets liever zien dat de hele landbouw in Nederland kapot gaat en er met de botte bijl op lopen in te hakken. Dat onze lidmaatschapsgelden gebruikt worden voor deze tendentieuze en dubieuze onderzoeken gaat mij veel te ver. Dit blad staat tegenwoordig vol met allerlei negatieve publiciteit, schandalen en opinies van mensen die niets met de landbouw van doen hebben. Kan me goed voorstellen dat mensen daar wel een beetje klaar mee zijn.

 • a van Gerwen

  Zo is het @meter. Ik heb het abonnement afgesloten om op de hoogte te blijven van vak inhoudelijke informatie en relevante beleidsmatige ontwikkelingen. Boerderij moet niet af gaan glijden naar een soort van opinieblad die de landbouw op allerlei vlakken ineen negatief daglicht gaat plaatsen. Daar zijn al genoeg sites en kranten voor te vinden als je dat graag wil lezen.

 • farmerbn

  Volgens mij is de Boerderij een onafhankelijk blad voor de landbouw. Dat zeggen ze zelf ook vol trots. Voor de landbouw en dus niet tegen de landbouw. Als ze steeds tegen de landbouw schrijven , dienen ze hun slogan te veranderen.

 • Frederiqe

  Bennie we gaan hier niet de wijze Farizeeër uithangen het is gewoon opruiende tekst

 • Nick1983

  De Fipronil boeren hadden maar wat blij geweest als een vakblad (welk dan ook) een paar maanden eerder aan de bel had getrokken. Het had heel wat gedupeerden gescheeld.

 • Attie

  Op z'n zachts gezegd, ONVERSTANDIG!

 • 200113528

  hallo Nick ik denk dat ook de fipronil boeren niet blij waren geweest destijds. Alleen de gene die het nog moesten gebruiken. Hetgeen wat hieuit blijkt is dat eurofins zijn ceertificaten niet voor elkaar heeft ook uit het stuk van eurofins zelf blijkt dit nog niet.
  als je het vegelijk met chickfriend die zei dat ze een ikb certificaat hadden
  blgg zegt dat ze geaccrediteerd zijn maar heb nog niets gezien

  en de eendenvanger van gisteren in het nieuws zei dat hij een eendenvanger was, Maar ik denk dat het laad bedrijf zeker in dekippenzector dan ook een probleem heeft want ik denk dat deze vanger gen ikb vangpapieren heeft.

  het probleem is dat de boer ook i n het laatste geval de zak is hij had de vanger moeten hecken

 • bfabrii

  @bennie, ik ben even het protocol gaan doorlezen en daar staat dit:
  Het is toegestaan een afwijkende methode voor de bepaling van het PAL-getal (onderdeel II) en voor
  de bepaling van het Pw-getal (onderdeel III) te hanteren mits die methode ten minste dezelfde
  waarborgen omvat ten aanzien van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.

  Dus volgens mij is er juridisch gezien niets aan de hand. De andere link laat namelijk zien dat t nauwkeurig is.

 • Bennie Stevelink

  @ fbabrii, “mits die methode ten minste dezelfde
  waarborgen omvat ten aanzien van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid”.
  En dát is nou net het punt van discussie: wat zijn die “waarborgen”. Is dat het volgende: “blijkens accreditatie door de Raad van Accreditatie aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025”.
  Deze accreditatie heeft men dus niet. Zijn er dan voldoende waarborgen?
  Het lijkt mij dat ze bij Eurofin in ieder geval een risico nemen.

 • Alco

  Muggenziften.

 • bfabrii

  @bennie, tja waarborgen is dan weer niet gespecificeerd. Er staat niet letterlijk dat t geaccrediteerd moet zijn. Ach ik ben ook geen advocaat, maar t lijkt me dat dit wel prima is.

 • Bennie Stevelink

  @bfabrii, ik hoop het.

 • wruiten

  wat een vakblad

 • Adrian

  Als kind opgegroeid met het weekblad Boerderij. Na het zoveelste ophitsende, misleidende artikel een half jaar geleden toch maar opgezegd. Dit artikel bevestigt onze keuze. Nog drie maanden elke dinsdag Boerderij in de oudpapier container gooien en we zijn er van af!

 • jfvanbruchem1

  zou Boerderij uit willen leggen waar dit voor nodig is

 • deB.


  Hier hetzelfde verhaal.... we stoppen met dit blad!

 • diekmann

  Wij ook

 • wruiten

  reageer is boerderij

 • Attie

  Jammer..!

 • Jan Vullings

  Wij zetten de feiten rondom de publicatie op een rij in onderstaand bericht.

  <>

Laad alle reacties (53)

Of registreer je om te kunnen reageren.