Home

Nieuws 42 reacties

Wageningen UR blijkt toch ammoniakdata te hebben

Wageningen UR is in grote verlegenheid gebracht doordat data over ammoniak opeens boven water zijn gekomen.

De universiteit onderzoekt nog of de data die nu zijn opgedoken ook de gegevens zijn waarvan eerder is gemeld dat ze waren verloren gegaan. De gegevens zullen hoe dan ook ter beschikking worden gesteld aan onderzoekers die eerder om ammoniakdata hebben gevraagd.

Intern onderzoek

Woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR zegt dat de universiteit intern uitzoekt wat er is gebeurd en hoe het kan dat deze gegevens niet eerder op tafel kwamen. “Wageningen UR onderzoekt of de ammoniakgegevens ook de data waren, waar eerder om gevraagd is. Maar buiten kijf staat dat de gegevens beschikbaar worden gesteld”, aldus de woordvoerder. Hij zegt erbij dat de universiteit excuses zal aanbieden, als de universiteit ten onrechte heeft gezegd dat gegevens er niet waren, die er nu toch blijken te zijn.

Zware kritiek

Voorzitter Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds beticht Wageningen UR er al langer van gegevens niet beschikbaar te stellen. Ook onderzoeker Jaap Hanekamp (associate professor van het University College Roosevelt in Middelburg) uitte zware kritiek op het verloren gaan van data. Volgens hem is dat in wetenschappelijke kring onbestaanbaar, omdat zonder onderliggende data geen controle kan worden uitgevoerd op de wetenschappelijk werk van onderzoekers.

Discussie over ammoniakbeleid

De melding dat er toch ammoniakgegevens zijn (uit 1997) kwam afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door het Rathenau Instituut. Het Rathenau Instituut probeert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de hoog oplopende (wetenschappelijke) discussie over het ammoniakbeleid weer in goede banen te leiden.

Aan tafel zaten onder anderen Wageningse onderzoekers Paul Goedhart en Gerard Velthof, evenals journalist Geesje Rotgers, onderzoeker Jaap Hanekamp en Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds. Goedhart vertelde dat hij bezig was met een wetenschappelijke publicatie waarvoor hij de ammoniakgegevens uit 1997 gebruikt. Onderzoeker Jaap Hanekamp reageerde daar verbaasd op, omdat hem was gemeld dat de gegevens uit 1997 er niet meer waren.

Vogelaar schrijft op de website van het Mesdagfonds dat het vertrouwen nog lang niet hersteld is. “Daarvoor is ook beweging op een paar andere echelons noodzakelijk. Hoewel we jaren zijn belazerd in het ammoniakdossier, hebben wij één hand uitgestoken naar LNV, WUR en RIVM. Maar de andere hand blijft voorlopig een gebalde vuist, gereed voor harde rake klappen.”

Laatste reacties

 • ENDE902

  Het wordt langzamerhand de vraag, wat de waarde van wetenschappelijke instellingen nog is.

 • info58

  Die vraag hoef je niet meer te stellen. Het antwoord is vrij simpel: NIETS
  De onderzoekers kunnen wat mij betreft in dezelfde categorie geplaatst worden als
  dieselfraude.

 • Klaasvaak

  @ende902 dat ligt eraan aan welke kant je staat

 • daan1908

  Allemaal Familie van Diederik Stapel en Roos Vonk . Onder het mom van wetenschappelijk wordt alles gebracht alsof dat het evangelie is . Mooi niet dus . Als het zelfreinigend vermogen niet aanwezig is en men zich continue moet afvragen of Prof Hans Kazan dan wel een of andere linkse activist iets staat te verzinnen , puur en alleen om de veehouderij de zwarte Piet toe te spelen dan moet de conclusie wel zijn , het vertrouwen in de instantie 's en de Overheid is weg . Eigenlijk wel heel triest.

 • farmerbn

  Ophouden dus met het benoemen dat Wageningen de beste universiteit van de wereld is. Wageningen doet aan politiek en dat is heel triest.

 • ENDE902

  Wereldwijd had de Wageningen UR best wel een goed aanzien. Ook ontstaan doordat Nederland een vooraanstande rol speelde in de agrarische sector. Het was voor andere landen dan ook lachwekkend, toen de heer Rutte bij zijn aantreden het ministerie van Landbouw ophief en dit bij EZ onderbracht. De dooddoener dat staatssecretaris Bleker zich toen in het buitenland minister mocht noemen, was natuurlijk nog lachwekkender voor de buitenlandse bestuurders.
  Hoe het nu verder gaat met de reputatie van de Wageningen UR wachten we maar rustig af. Gedane zaken nemen immers geen keer.

 • veldzicht

  Dat weet toch iedere boer al lang,al die linkse clubjes waaronder ook Wageningen UR hebben maar een doel de agrarische sector de grond in te trappen.
  Met list en bedrog proberen ze dat doel te bereiken ook al is er geen bewijs voor of een of ander slap onderzoekje.Voor de agrarische sector bijna onmogelijk aan te tonen dat het niet zo is en als ze het tegendeel al kunnen bewijzen is het vaak te laat de publieke opinie om te krijgen.

 • Maas1

  Het einddoel van de onderzoeks opdracht staat (politiek)gekleurd richtinggevend vast.

 • Peerke1

  Wie kan je nog geloven. De media zendt enkel en alleen slechte dingen uit. Moord doodslag, ongelukken en eigenlijk altijd verdraaid en verzonnen want dan verkoopt de media zichzelf beter. Dat willen de mensen ook horen, als het maar fout gaat, hoe slechter hoe beter.

 • NorgTollebeek

  Mijn reactie gaat niet over ammoniak maar over de propaganda van Natuurmonumenten gericht tegen agrarische ondernemers. Onlangs ging dat over de 75% insecten, die in Nederland zouden zijn verdwenen. NM baseerde zich op 2 amateuristische onderzoekjes waarvan er eentje is uitgevoerd in het Dwingelderveld, sinds 1992 Nationaal Park, waaruit, in het kader van natuurmuseumbouw, alle sporen van landbouwactiviteiten zijn verwijderd. Nationaal Park Dwingelderveld is 37 km2 en er is al minstens 30 jaar geen boer te bekennen. Toch beweert NM dat de geconstateerde insectenachteruitgang te wijten is aan landbouwactiviteiten in de omgeving van het Dwingelderveld. Die conclusie is niet logisch temeer omdat het Dwingelderveld, naar verluidt, vol staat met insectenonvriendelijke veldbies.
  Natuurmonumenten heeft, volgens haar eigen tweets, inmiddels 11.000 collectanten op pad gestuurd om te collecteren voor maatregelen tegen insectensterfte hoewel NM heel goed weet dat het hele insectenverhaal een propagandastunt is, bedoeld om geld in het laadje te brengen en agrarische ondernemers (verder) te criminaliseren.

 • fietskip

  Denk ik ook @Maas1, vroeger waren wetenschappers onafhankelijke mensen die nieuwsschierig waren en wilde weten hoe iets zat.
  Nu zijn het vaak gewoon betaalde ambtenaren!!!

 • Jan-Zonderland

  Kan bij in het rijtje van filmrolletjes en bonnetjes etc. En dan glas, plas, was.

  Ik heb zo'n vermoeden dat de betreffende data wel eens heel nadelig uit kunnen pakken voor alles en iedereen die maar over amoniakuitstoot zit te zeuren Hopelijk komt deze onderste steen wel boven, alhoewel sommige politicie daar ook nogal wat moeite mee hebben.

 • info519

  Schouten zal al wel naar Brussel onderweg zijn om uit te leggen wat er aan de hand is......net als bij I en R fraude?....

 • Zuperboer

  Schouten zit waarschijnlijk vanavond al bij Jinek. ;)

 • koster

  hoezo zit Schouten daar? Als boeren mogelijk frauderen is dat nieuws. Dit is toch niet nieuwswaardig? Ben benieuwd of het in een krant komt en zo ja op welke pagina en zo ja hoeveel vervolg daar aan gegeven gaat worden.

 • Firma Vellenga

  Ook Friesland Campina doet er aan mee volgends mij. Wij zeiden zat te zijn van alles in te moeten vullen op de computer/kringloop. De vraag van hun kant was hoe we dan wisten of de koeien/het melk wel gezond was. Alles moet dus wetenschappelijk onderbouwt worden. Wanneer je zegt dat een boer dat zelf wel kan zien aan het vee hebben ze geen idee waar je het over hebt.

 • m.en.mh.miedema

  Helemaal gelijk Norg Tollebeek. Wat geld voor het insectenverhaal geldt ook voor de ammoniak en het zure regen verhaal(ammoniak is een sterke base, dat neutraliseert juist het zuur).Nitraat in grondwater zgn. als gevolg van landbouw, terwijl onder alle klei, alle veen en de betere zandgronden de normen niet worden overschreden. Dat was al zo voor dat de nitraatrichtlijn van kracht werd en is nog steeds zo. Fosfaat in oppervlakte water blijkt vooral een probleem in verstedelijkt gebied te zijn. En de (melk)veehouderij op laten draaien voor het broeikas effect, terwijl die klimaatneutraal is. Wat een dier aan broeikasgassen produceert is gelijk aan het equivalent aan wat een plant nodig heeft om te groeien. Maar LTO (en recent ook FC) vinden meepraten over deze onzin belangrijker dan fouten herstellen, met als gevolg wet en regelgeving diarree en het decimeren van de landbouw.

 • theorikyreintjes1

  Het is zeer belangrijk dat het rapport boven komt. Ik meen dat het in 1999 was, dat we met drie man van het DB van de NVV naar de UR in Wageningen zijn geweest. Dit om het onderzoektrapport van Ammoniak te bestuderen. Het ging om twee zaken, de schadelijkheid en wat is er uit het rapport gebruikt
  is, in de Tweede Kamer voor het beleid. Daar over hadden we zware bedenkingen dat er dingen tussen uit gelaten zijn. Daarom is het zeer belangrijk dat het zeer goed bestudeerd wordt wat er zich afgespeeld heeft.

 • melkveehouder .

  Fijn dat Jan-Cees duidelijke taal spreekt.

  Ik mag toch verwachten dat Marc Calon nu op de barricaden klimt met stoere taal? Meer in de trant van ‘ fraudeurs ‘ en ‘ uitsluiten van subsidie of ‘ naming and shaming’.


  @theorikyreintjes1. De sector zou een apart onderzoeksteam moeten hebben om dit soort misstanden boven water te halen. Mensen die gespecialiseerd zijn en vooral ‘niet te koop zijn’ .

 • info58

  @ melkveehouder
  Marc Calon biedt geroyeerde LTO leden 10 jaar lang gratis lidmaatschap aan.
  Kan iemand mij vertellen of er het verschil is tussen de CBS cijfers en de IenR dieraantallen op 2 juli 2015

 • DJ-D

  Verbod sleepvoet. Kan ook prullebak in.

 • hendruk

  Hoe opzichtig besodemieter je een hele beroepsgroep...
  Ooit was Wageningen een instituut van en VOOR de boer. Tegenwoordig lijkt het een verzamelgebouw voor het rariteitenkabinet TEGEN de landbouw...

 • Zuperboer

  Er zijn nog heel wat onderste stenen om boven te halen. Fosfaatdossier lijkt me een hele mooie om door V-Focus te worden gefileerd. Het hele mestbeleid stinkt letterlijk en figuurlijk aan alle kanten. Als de laatste veestapel het land uit is hebben we volgens de 'deskundigen' nog steeds een mestprobleem. De hetze tegen de veehouderij in Nederland is één van de gevolgen van semi linkse politiek in Nederland. Pappen en nathouden en de feiten verdoezelen. We zijn toe aan duidelijk en eerlijk bestuur dat beleid baseert op wetenschappelijke onderbouwing. "Ku'j rekkenen zegt de Achterhoeker dan, nou rekken d'r moar neet op". De politieke kliek heeft andere plannen met ons land en daar zal grootschalige veehouderij steeds minder deel van uitmaken. Wen daar maar aan. Vliegvelden, multinationals, asfalt en als goedmakertje natuurgebieden, dat is wat er overblijft van het platteland. Leuker kunnen we het niet maken. Wat de landbouw in de marge van deze situatie zou kunnen doen is zorgen voor een goed plan, een soort Nationale Ruilverkaveling voor de blijvers. Er komen genoeg bedrijven vrij de komende jaren, al dan niet gedwongen door het fosfaatbeleid. Zorg voor een goede vertrekcompensatie uit die regio's waar veel vee zit en koop delen van sectoren uit die financieel onder water staan. Dit zou veel menselijk leed kunnen besparen.

 • Henk.visscher

  Dit zal wel niet in Jinek komen

 • Henk.visscher

  Ik ben gelukkig gelovig en wist altijd al dat dit mijn wereld niet is

 • Henk.visscher

  Leugen en bedrog regeert

 • Alco

  Nou Visscher. Met de bijbel kun je ook alle kanten op.
  Er zijn niet voor niets zoveel geloven.

 • Henk.visscher

  niet als je hem echt bestudeerd, iedereen heeft een mening over de bijbel maar komt met losse teksten, als ik een paar zinnen uit jou verhaal aanhaal kan ik er ook iets heel anders van maken.
  Maar kom gerust een keer langs

 • info519

  Geesje mag wel een veiligheidsvestje aantrekken....

 • johanvudwi

  Leuk om te horen de uitleg over het Dwingelderveld. Wij hebben een melkveebedrijf langs het Dwingelderveld. De campinggasten van een camping vlakbij vertrekken vanwege de vele insecten. Is de eigenaar niet blij mee. Het is wel erg lastig het tegendeel te bewijzen.
  Wat betreft de ammoniakuitstoot heeft een student van Wageningen UR ooit ons gebied een jaar lang gemeten met samplers als afstudeeropdracht. Dat pakte zeer gunstig uit voor de agrariërs. Maar men, ook zijn supervisor, mocht er niks mee doen. Wij hebben dat gerespecteerd, je wilt niemand in verlegenheid brengen. Het is bekend bij een aantal, ws vandaar dat er meer actie komt. Nogmaals het is haast niet te doen opboksen tegen die andere lobby

 • missis

  Als het maar een werkelijk bestaand rapport is, en niet effe wat uit de grote duim gezogen. Met 2 van de 4 meetstations die niet deugen(omdat ze niet ver genoeg van een bestaand bedrijf af staan) en waar veel beleid is op gebaseerd heb ik heel weinig vertrouwen in deze gang van zaken................

 • Alco

  Dus Visscher. Jij denkt dat je het ware gevonden hebt?
  Dat denken alle geloofs richtingen.
  Ik denk dat dat het eerste is waar het mis gaat.

 • Maas1

  @Alco Het gaat er om dat men zich in welke (geloofs)overtuiging dan ook waarin men zich verbonden voelt,men de anders denkende vrij laat in zijn vrijheid en comfort zone,dat men de ander respecteert en accepteert hoe anders dan ook.Dit geld ook in dit geval voor politieke stromingen en gedachte goed door bepaalde politieke partijen waarin o.a. zelfs de manier van voedsel nemen via propaganda stromingen verheerlijkt wordt en in de tijd bepaalde consumptie patronen weg zet als kwalijk en verwerpelijk.De wetenschap diend altijd open transparant en onafhankelijk te zijn om je o.a.niet te mengen in bepaalde " overtuigingen"

 • mkastelein@hetnet.nl

  johanvudwi . Ik vind dat je dit juist moet publiceren en uiteraard mee aan de gang gaan als het officiele meetrapporten zijn. Ook al gaat dit ten koste van de beleidsmakers. Je moet eerlijk blijven

 • koestal

  Ik geloof al die rapporten van Wageningen niet ,ze maken daar rapporten om er voor betaald te worden,ze zijn niet onafhankelijk,je kunt het krijgen zoals je ongeveer wilt

 • hollandagri

  beschamend

 • Alco

  @Maas1
  Ik zou het niet duidelijker kunnen zeggen.
  Ik heb het zelfs in een couplet staan van mijn volgend lied.

  Respect is een groots begrip
  Voor aarde, dier en medemens
  Maar zoals zo vaak
  Zoekt men een splinter maar is men blind voor eigen balk
  En dat voelt, voelt, voelt, als luis in onze haren
  Het doet pijn, pijn, pijn, pijn in ons hart

  En dat op de melodie van Johnny Cash ( Ring of fire)

 • mldijkstra@hetnet.nl

  Tja, een wetenschappelijke wanprestatie. En het maakt dat alle volgende WUR-rapporten met grote argwaan zullen worden ontvangen, zeker als beleidsmakers hierop beleid maken. De WUR heeft velen op het verkeerde been gezet maar vooral zichzelf in eigen voet geschoten.

 • Maas1

  @Alco 👍

 • jadrost

  Ik raad aan iedereen verplicht het volgende boek te lezen;
  Moderne wetenschap in de BIJBEL, de Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit.
  van auteur Drs Ben Hobrink isbn;90-6067-794-3

 • Alco

  @jadrost. Alles wat er geschiedt kan in de bijbel gelezen worden. ( de wetenschap)
  Een vraag die ik ook altijd stel aan Jehova's aan de deur:
  Wat kan er gebeuren wat niet voorzegt wordt in de bijbel?

 • Bennie Stevelink

  Invoering van fosfaatrechten?

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.