Home

Nieuws 3 reacties

‘Voorkom veehouderijproblemen in insectensector’

Voorkom dat de insectensector met dezelfde problemen te maken krijgt als de (intensieve) veehouderij.

Dat is één van de boodschappen in de zienswijze van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) die maandag 4 juni werd gepresenteerd.

De kweek van insecten is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Insecten zouden een goede bron zijn voor dierlijk eiwit. De meest genoemde reden hiervoor is dat de insectenkweek in het algemeen milieuvriendelijker is dan de traditionele veehouderij. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden over het industrieel kweken van de dieren.

 • Moeten we rekening houden met het welzijn van de insecten?
 • Hoe staat het met de uitstoot van broeikasgassen?
 • Hoe gevaarlijk is het als insecten ontsnappen?
 • Hoe veilig is het om insecten te eten?
 • Wat is planologisch gezien wenselijk?
 • In hoeverre kunnen we insecten inzetten in een circulaire landbouw en op welke reststromen kunnen ze gekweekt worden?

Zo maar wat vragen waar nog geen eenduidig antwoord op is.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Maatschappelijke problemen voorkomen

Omdat de kweek van insecten en de bijbehorende vragen steeds meer aandacht krijgen, voelde de RDA zich geroepen om een visie te geven op de grootschalige productie van de dieren. Nu de insectensector aan het begin staat van een mogelijke opschaling, moeten maatschappelijke problemen zo veel mogelijk worden voorkomen. Lessen kunnen daarvoor worden getrokken uit de (intensieve) veehouderij. Concreet noemt de RDA de planologische inpassing van de sector ten aanzien van landschapsinrichting en ziekten en plagen.

Lokale insectensector

Volgens de RDA biedt insectenproductie nieuwe kansen voor landbouwgebieden waar de ruimte voor de gangbare veehouderij kleiner wordt. Regio’s als Oost-Brabant en Noord-Limburg maken zich dan ook sterk voor de ontwikkeling van een lokale insectensector, zo is in de visie te lezen.

Om maatschappelijke knelpunten te signaleren en kennis te verspreiden raadt de RDA aan om een platform op te richten. Hierin kunnen overheidsinstellingen, kwekers, belangenorganisaties, kennisinstellingen en wellicht maatschappelijke organisaties samenwerken. Op die manier moet er ook transparantie zijn over de insectenkweek.

‘Behandel insecten als voelende wezens’

Dierenwelzijn

Daarnaast adviseert de Raad om insecten als voelende wezens te behandelen en dat welzijn een belangrijk aandachtspunt moet zijn. Sommigen zien de grootschalige productie van insecten namelijk als een welzijnsvriendelijker alternatief voor de traditionele veehouderij, zo is het lezen in het rapport. Of dit terecht is, is de vraag, aangezien steeds meer aanwijzingen zijn dat enkele soorten insecten gevoel ervaren, aldus de RDA.

Openheid

Transparantie vanaf het begin noemt de instantie ook als belangrijk punt. De Raad adviseert dan ook om onderzoek naar de vragen die er nog spelen openbaar te maken, ongeacht de eventuele commerciële toepassingen.

Wetgeving

Op dit moment is de wetgeving nog de grootste belemmering. Het is niet toegestaan om verwerkte insecten te voeren aan andere dieren (behalve huisdieren en kweekvissen) en insecten mogen niet gekweekt worden op dierlijke restmateriaal. Dit zijn regels die zijn ingesteld na de BSE-crisis in 2000. Er wordt echter gewerkt aan een versoepeling van de regelgeving, waardoor het wellicht binnen bepaalde tijd mogelijk wordt om verwerkte insecten aan varkens en kippen te voeren.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Dierenwelzijn voor insecten ??? Ik zou zeggen Free range direct verplicht stellen.

 • hollandagri

  alle vliegenmeppers inleveren.

 • Jan-Zonderland

  @Agriholland, ook geen auto meer rijden want die vermoorden er ook nogal wat.

Of registreer je om te kunnen reageren.