Home

Nieuws 2 reacties

RvS: Gevolgen aanleg zonnepark Sappemeer onduidelijk

De gemeente Midden-Groningen zal opnieuw moeten kijken naar de verleende omgevingsvergunning voor het project ‘Zonnepark Midden-Groningen’ dat Powerfield Free Zone in Sappemeer wil realiseren.

Dat stelt de Raad van State (RvS) in een tussenuitspraak. Het college van burgemeester en wethouders moet beter onderbouwen waarom de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark voor omwonenden wel aanvaardbaar zijn. Mochten B&W tot de conclusie komen dat de effecten toch onaanvaardbaar zijn moet de vergunning alsnog geweigerd worden stelt de RvS. Het gemeentebestuur krijgt 6 weken de tijd om dit aan de RvS te laten weten. Het gaat bij deze omgevingsvergunning niet zomaar om een zonnepark maar om één van de grootste zonneparken van Nederland met een oppervlakte van 117 ha en een capaciteit van 103 MWp.

Volgens de gemeente zijn de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark aanvaardbaar omdat op de geplande locatie van het zonnepark nu al glastuinbouw is toegestaan. In de redenering van Midden-Groningen zal het zonnepark daarom ‘geen grote inbreuk op het bestaande planologische regime’ maken.

‘Te kort door de bocht’

Volgens de RvS is deze conclusie wat te kort door de bocht. Het is in het geldende bestemmingsplan niet duidelijk hoeveel oppervlakte aan glastuinbouw op de beoogde locatie van het zonnepark mogelijk is. Daar is het gemeentebestuur niet helder over. Bovendien heeft het gemeentebestuur er geen rekening mee gehouden dat provinciale regels beperkingen aan nieuwe glastuinbouw stellen, aldus de RvS in de uitspraak. Daarmee is het gemeentelijke standpunt over de aanvaardbaarheid van de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark naar het oordeel van de Raad van State niet voldoende onderbouwd.

Laatste reacties

  • veldzicht

    Zonde weer 117 ha landbouwgrond op te offeren voor zonnepanelen.

  • boer drenth

    Er is overal veel te veel van. Leg alles maar onder de zonne panelen ,en dan ook nog een enorm droge zomer. Dan kan het misschien zijn ,dat we er volgend jaar weer anders over denken . Ik zeg maar wat.

Of registreer je om te kunnen reageren.