Home

Nieuws

Regels schapen op zeedijken onveranderd

De regelgeving omtrent het gebruik van dijken met betrekking tot het mestbeleid en de gecombineerde opgave is niet aangescherpt.

Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in reactie op Kamervragen van de VVD, naar aanleiding van berichten dat schapenhouders overrompeld waren doordat zeedijken maar voor de helft meetellen voor de mestwetgeving.

Beschikkingsrecht

Schouten legt in haar brief uit dat naar aanleiding van uitspraken van de rechtbank dijken niet gezien kunnen worden als grond die bij het landbouwbedrijf horen, omdat pachters niet de feitelijke beschikkingsmacht hebben. In overleg met LTO, Wetterskip Fryslan en de Unie van Waterschappen was daarop een regel opgesteld met als doel dat waterkeringen wel kunnen meetellen voor de toeslagen van het GLB, de mestverwerkingsplicht en de grondgebonden groei melkveehouderij. Dat kan door de dijken als natuurterrein te zien. Deze regel leidde volgens het ministerie tot teveel onduidelijkheid, waardoor deze regel niet wordt toegepast in 2018. Dit betekent dat de al bestaande situatie blijft gelden. Boeren kunnen naar gelang de situatie van de in gebruik zijnde dijk deze gebruiken, zoals ze dat eerder ook deden.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.