Home

Nieuws

Nieuwe Europese diergeneesmiddelenwet stap dichterbij

De nieuwe Europese diergeneesmiddelenwet is een stap dichterbij gekomen.

Vertegenwoordigers van de Europese lidstaten en het Europese Parlement hebben een akkoord bereikt over de nieuwe Europese diergeneesmiddelenwet. De nieuwe wet moet de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen verbeteren en de concurrentie en innovatie in de diergeneesmiddelensector verbeteren, doordat de procedure voor toelating van nieuwe medicijnen wordt vereenvoudigd.

Strijd tegen antibioticaresistentie

Dit moet vooral een oplossing bieden voor middelen voor kleinere sector. Ook moet de nieuwe regelgeving bijdragen aan de strijd tegen antibioticaresistentie. Het gebruik van antibiotica mag alleen nog preventief bij individuele dieren als het risico op infectie groot is, bijvoorbeeld na een operatie. Preventieve koppelbehandeling mag alleen nog als het risico op een bacteriële infectie groot is en er geen alternatieven zijn. Daarnaast wordt een aantal hoogwaardige, kritische antibiotica gereserveerd voor het gebruik in de humane geneeskunde.

De nieuwe regeling verbiedt ook het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in producten die worden geïmporteerd. Ook mogen geen producten meer geïmporteerd worden van dieren die behandeld zijn met de kritische antibiotica die bestemd zijn als laatste redmiddel in de humane gezondheidszorg.

Het Europees Parlement moet nog stemmen over het voorstel. Als zij akkoord gaan, gaat het terug naar de Europese Raad om aangenomen te worden. De nieuwe regels worden uiterlijk in 2022 van kracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.