Home

Nieuws

NVWA: slachtincidenten Nederland en België niet te vergelijken

De vergelijking die RTL Nieuws maakte over misstanden in het varkensslachthuis in het Belgische Tielt en incidenten in Nederlandse slachterijen gaat niet op, meldt de NVWA die het nieuwsbericht van de nieuwszender hiermee wil nuanceren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt in Nederland wel permanent toezicht op dierenwelzijn in roodvleesslachthuizen, dat gebeurt in België niet. Daarnaast is tegen de geconstateerde incidenten ook opgetreden en gehandhaafd door de NVWA.

Door het permanente toezicht, dat in 90% van de (grotere) slachthuizen aanwezig is, weet de NVWA dat er geen grootschalige misstanden zijn in Nederlandse slachthuizen, maar dat het om incidenten gaat. Al is elk onnodig lijden van een dier er een te veel, in 95% van de slachtingen gaat het goed. De naleefmonitor, waarin de resultaten van het risicogerichte toezicht gepubliceerd wordt, laat zien dat op het gebied van dierenwelzijn de naleving bij deze grote slachthuizen gemiddeld boven de 95% ligt, en bij de onderdelen bedwelmen en verbloeden boven 97%.

Kleine foutmarge

Ook de belangenorganisatie voor slachterijen, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), reageert in een persbericht dat elk incident rond het dierenwelzijn in ons land er een te veel is en de bedrijfstak in het geheel raakt. Toch wil de COV een nuance aanbrengen in de berichtgeving. De 48 boetes over 2015-‘16 kunnen afgezet worden tegen zo’n 17 miljoen correct uitgevoerde slachtingen per jaar: dit is een foutmarge van 0,0001% die naar voren komt uit een goed functionerend wettelijk toezicht.

Strenger straffen

RTL Nieuws meldt dat Carola Schouten, minister van Landbouw, slachthuizen die overtredingen begaan strenger wil straffen. Bij structurele overtredingen wil de minister de slachterijen eerder sluiten.

Als er hogere boetes nodig zijn om deze incidenten te voorkomen, juicht de COV dat toe. Ook al vindt de COV dat de NVWA met de huidige middelen voldoende mogelijkheden heeft om te handhaven, aldus de COV. Voor de kleinere bedrijven hebben boetes in verhouding meer impact dan voor grotere bedrijven. Slachthuizen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk, maar de impact van misstanden geeft wel imagoschade aan de gehele sector, aldus de COV.

Proef met cameratoezicht

Naar aanleiding van de misstanden in België lopen er in samenwerking met de NVWA drie proeven waarbij het al bestaande cameratoezicht gebruikt kan worden voor wettelijk toezicht. Zodat er extra waarborg is voor het welzijn van de dieren. De grotere slachthuizen maakten al gebruik van cameratoezicht. Of cameratoezicht verplicht moet worden? Alleen als dit bijdraagt aan betere naleving van de regels, aldus de COV.

Of registreer je om te kunnen reageren.