Home

Nieuws

Minister positief over aftoppen inkomenssteun

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staat ‘op zich positief’ tegenover de aftopping van inkomenssteun. Ze is echter niet van plan daarover nu al harde uitspraken te doen.

Schouten zei dat dinsdag 12 juni in antwoord op de vraag van SP-Kamerlid Frank Futselaar, die vindt dat Nederland een sterke positie moet innemen in Europa voor de aftopping van inkomens.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de inkomenssteun voor boeren te maximeren op een bedrag van € 100.000 na aftrek van arbeidskosten. Voor Nederland heeft dat voorstel vooral een symbolisch karakter, omdat er hoegenaamd geen ondernemers zijn die na aftrek van arbeidskosten nog een directe toeslag hebben boven € 100.000.

De maatregel betekent in Nederland feitelijk dat boeren moeten laten zien hoeveel werk ze in hun bedrijf steken, om hetzelfde subsidiebedrag te blijven ontvangen.

Futselaar: stel een grens aan inkomenssteun

Futselaar vindt desalniettemin dat er een grens gesteld moet worden. “€ 100.000 is geen inkomenssteun, maar een geheel inkomen, een heel behoorlijk inkomen. We moeten nu een streep zetten en Nederland moet zich daarvoor uitspreken”, aldus Futselaar. Hij zegt dat het voor zijn partij een belangrijk punt is.

PvdA-Kamerlid William Moorlag vindt dat de aftopping nog ingrijpender mag, bij lagere steunbedragen. Maar daarvoor kreeg hij geen bijval van andere partijen.

Schouten: definitief oordeel na bekendmaking plannen Hogan

Minister Schouten zegt ‘op zich positief’ te staan tegen over het aftoppen van de directe steun, maar ze wil haar definitieve oordeel geven in de reactie van het kabinet op de plannen van Hogan. Zij verwacht de kabinetsbrief daarover begin juli.

Houtwallen als subsidiabele landbouwgrond

Schouten kijkt ook naar de mogelijkheid om houtwallen en andere landschapselementen als subsidiabele landbouwgrond te gaan beschouwen. Nu is dat niet zo. Alleen als landschapselementen grenzen aan ecologische aandachtsgebieden, kunnen ze worden geteld als ecologisch aandachtsgebied.

SGP‘er Roelof Bisschop en PVV‘er Barry Madlener maakten daarvan een punt in het overleg. Madlener zegt dat ondanks alle belang die de Kamer hecht aan houtwallen, hij niet ziet dat er meer van dergelijke elementen komen. Madleners partij PVV stemde in 2014 net als ChristenUnie, VVD en PVDA tegen een motie van de SP om houtwallen mee te tellen als ecologische focusgebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.