Home

Nieuws 6 reacties

Minder antibiotica gebruikt, meer verkocht

Het antibioticumgebruik in de veehouderij is in 2017 opnieuw gedaald, maar de doelstelling voor antibioticareductie wordt nog niet gehaald. Het beleid wordt daarom voor verschillende sectoren aangescherpt.

Uit het jaaroverzicht van de diergeneesmiddelenautoriteit SDa over 2017 blijkt dat vooral in de kalkoensector het aantal dierdagdoseringen fors is gedaald, met 23,7%. Ook in de vleeskuikensector (7,8%), de kalversector (3,6%) en de varkenssector (1,9%) daalde het antibioticagebruik. In de rundveesector is het antibioticagebruik licht gestegen: in de melkveehouderij met 1,5%, bij vleesvee met 2,7%. SDa beschouwt deze stijging vooralsnog als natuurlijke variatie.

De daling in de pluimveehouderij komt volgens SDa deels door de toename van het aantal bedrijven met trager groeiende rassen.

Het gebruik van hoogwaardige antibiotica, de tweede- en derdekeuzemiddelen, is in de meeste sectoren onveranderd laag. Alleen bij kalkoenen en vleeskuikens is het gebruik van tweedekeuzemiddelen relatief hoog. Bij vleeskuikens is 74% van de gebruikte antibiotica een tweedekeuzemiddel, bij kalkoenen is dat 54%.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

70% reductie ten opzichte van 2009 nog niet gehaald

Hoewel het gebruik op basis van dierdagdoseringen is gedaald, is de verkoop van antibiotica in 2017 gestegen met 3% ten opzichte van 2016 naar 181.097 kilo actieve stof. Ten opzichte van referentiejaar 2009 is de verkoop van antibiotica met 63,4% gedaald, vorig jaar was dat nog 64,4%. Daarmee is de overheidsdoelstelling van 70% reductie ten opzichte van 2009 nog niet gehaald.

De stijging van de verkoop terwijl het gebruik in de veehouderijsectoren is gedaald, komt volgens SDa door het gebruik niet niet-gemonitorde diersoorten (huisdieren, paarden, geiten) en door voorraadvorming.

Van stoplichtsysteem naar benchmarkwaarde per sector

Om het antibioticagebruik verder te verlagen, worden de benchmarkwaarden aangepast. SDa stapt af van het stoplichtensysteem met rood, oranje en groen (actiegebied, signaleringsgebied en streefgebied) en voert één benchmarkwaarde per sector in.

Voor sectoren waar het antibioticagebruik weinig spreiding kent, veel bedrijven op nulgebruik zitten, wordt een benchmarkwaarde voor aanvaardbaar gebruik vastgesteld voor 5 jaar. Dit geldt onder andere voor varkens, vleeskuikens en rundvee. Voor sectoren waar het gebruik hoger is en de verschillen groter worden voorlopige benchmarkwaarden vastgesteld voor 2 tot 3 jaar.

Normen aangescherpt voor vleesvarkens en vleeskuikens

De normen veranderen voor de rundveehouderij niet, voor pluimvee en varkens komt de grens van het aantal dierdagdoseringen waarop veehouders actie moeten gaan ondernemen aangescherpt. Bij vleesvarkens gaat dit van een dierdagdosering van 10 naar 5 en bij vleeskuikens van 15 naar 8.

SDa adviseert om een overgangstermijn in te voeren naar het nieuwe systeem, omdat de ambities voor veehouders en dierenartsen hoog liggen.

Laatste reacties

 • truusjetrap

  In de rundveehouderij is het gebruik gestegen en in de varkenshouderij gedaald.
  De normen in de rundveehouderij veranderen niet en in de varkenshouderij en bij vleeskuikens wel. Iets zegt me dat dit scheef is. Wat met een heilige koe of zo?

 • Als men een flesje aanprikt en er blijft over dan moet je het vernietigen.
  Zo kan het volgens mij dan komen dat er meer verkocht wordt dan gebruikt.

 • j.verstraten1

  Truusje, de rundveehouderij zit al op de eindnorm. De andere sectoren doen er wat langer over.
  18:37
  Het aantal kg's verkocht is incl. datgene wat naar diersoorten gaat die niet in het systeem zitten ( paarden, honden, katten, etc) én wat je vernietigd zit ook in het gebruik. Alleen als je retourneert ( niet aangebroken verpakking) kan het teruggeboekt worden.

 • boer a

  Kijk eens in de grafiek hierboven bij 2017: vleeskalveren en melkvee hebben een reductie van 40 en 47 %, varkens 58% en vleeskuikens op 74 %.
  Wie zitten er dan dichter bij de eindnorm van 70% reductie ????????

 • koestal

  we gebruiken al jaren geen droogzetters meer voor de melkkoeien,dat scheelt enorm in ddg.

 • j.verstraten1

  21:23 de overheid wil 70% reductie, de sector wil verantwoord antibiotica gebruik. Daarvoor is een Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen die voor elke sector bepaald wat een verantwoorde dosering is vanuit oogpunt diergezondheid én resistentie ontwikkeling. Dus niet alleen hoeveelheid antibiotica maar ook welke soort ( 1e, 2e, of 3e keusmiddelen) Zie: <>

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.