Home

Nieuws 9 reacties

Mesdagfonds desnoods naar rechter om ammoniakdata

Het Mesdagfonds gaat desnoods naar de rechter om ruwe meetgegevens van bemestingsexperimenten uit de jaren ‘90 van Wageningen UR los te krijgen.

Wageningen UR zegt dat de ruwe data er niet meer zijn. De universiteit heeft het Mesdagfonds een lijst gegeven met data, berekeningen, onderzoeksrapporten, publicaties en onderzoeksresultaten die beschikbaar zijn uit de periode van 1989 tot en met 2017.

Vrijgeven van data

Het Mesdagfonds wil dat de Tweede Kamer via minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) druk uitoefent om de gewenste gegevens alsnog los te krijgen van de Wageningse Universiteit. Als dat niet leidt tot het vrijgeven van data zal stapt het Mesdagfonds naar de onderzoeksrechter “om via voorlopige getuigenverhoren van een twintigtal mensen in beeld te brengen wie welke kennis heeft over het bestaan van de brondata”, meldt voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds in een e-mail aan Wageningen Universiteit. Volgens Vogelaar is het bestaan van de ruwe data “door diverse bronnen ook vanuit WUR intern (...) bevestigd.”

Bewaren van ruwe data

De Wageningse universiteit ontkent het bestaan van de gegevens en zegt dat ze geen gegevens kan verstrekken die er niet meer zijn. De ruwe data hoeven volgens de algemeen geldende wetenschappelijke protocollen overigens ook niet langer dan 10 jaar bewaard te worden.

De kwestie over de onderzoeksgegevens is afgelopen week opgelaaid, nadat in een besloten bijeenkomst van het Rathenau Instituut de Wageningse onderzoeker Paul Goedhart meldde dat hij een meetmethode aan het verifiëren is aan de hand van (onder andere) gegevens uit 1997. Volgens Wageningen Universiteit en Researchcentrum werkt Goedhart met bewerkte gegevens en niet met de ruwe data.

Bewerkte gegevens wel beschikbaar

De bewerkte gegevens zijn wel beschikbaar voor onderzoekers buiten Wageningen UR, al wil Wageningen wel graag weten wat er dan met de gegevens gebeurt en ook inzage in een eventuele publicatie daarover, om te voorkomen dat “er onvoldragen artikelen uit voortvloeien.”

In een persbericht laat het Mesdagfonds weten dat de Raad van Bestuur van de universiteit heeft “ingegrepen en de verloren gewaande data niet ter beschikking gesteld.” Volgens woordvoerder Simon Vink van de Raad van Bestuur is die aantijging “absurd en schandalig.” “De Raad van Bestuur heeft zich er niet mee bemoeid, tot dit persbericht van het Mesdagfonds verscheen”, aldus Vink.

Mesdagfonds neemt geen genoegen

Het Mesdagfonds vraagt om de ruwe meetdata van bemestingsexperimenten waarop het huidige ammoniakbeleid voor de melkveehouderij is gebaseerd. Het Mesdagfonds neemt geen genoegen met bewerkte data, waar volgens het Mesdagfonds “essentiële data zijn verwijderd of aanpassingen in zijn gemaakt.”

Laatste reacties

 • Klaasvaak

  Vast bijten en niet meer loslaten!

 • ENDE902

  Als deze soap lang duurt, komt het gehele Nederlandse mestbeleid van de laatste decennia ter discussie te staan. We gaan misschien toch nog interessante tijden tegemoet.

 • Maas1

  Wageningen deze gelijkenis is ouder dan de weg naar Rome: Matteüs 8:24-27 / Lucas 6:46-49 .Er is altijd een fundament van een bouwwerk aanwezig,anders is er geen bouwwerk!

 • Frederiqe

  KLETSPRAAT KETSPLAAT

 • melkveehouder .

  In 1992 is het injecteren van mest in de grond verplicht gesteld. Uit onderzoek zou blijken dat het insectenbestand de laatste 27 jaar flink achteruit is gegaan. Is dit toeval of is er sprake van een relatie?

  Met name vliegen zouden minder voorkomen volgens onderzoekers. Tsja, als je minder mest op de grond brengt dan krijg je ook minder strontvliegen.


 • hendruk

  Zo werkt het dus al vele jaren. Overheid en andere schimmige instanties waren er rotsvast van overtuigd dat de veehouderij schade toe bracht aan milieu en omgeving.
  Toen ze merkten dat dit helemaal niet uit de cijfers bleek is het manipuleren en bedriegen begonnen. Want de veehouderij moest en zou hangen!

  Deze leugenachtige praktijken werden echter zelden tot nooit door onze 'belangenbehartigers' bekritiseerd. En dat was weer een vrijbrief voor het arrogante regelvolk om leugen op leugen te gaan stapelen en absurde eisen te gaan stellen. Immers; de sector controleerde toch niet of het waar was. Die slikte alles als zoete koek. • hendruk

  Nu begint het er op te lijken dat overheid en aanleunende instanties hun hand hebben overspeeld. Eindelijk stonden er mensen op die de oplichterij van overheid ec niet meer pikten!
  Wat zorgelijk, en beschamend is, is dat de 'officieele'belangenbehartiging hier geen deel van uit maakt. Vanuit dat kamp is het al vele jaren stil wanneer overheid en hun bedriegende vriendjes onder vuur liggen. Sterker nog; meestal werd hen de hand boven het hoofd gehouden en kreeg de eigen achterban er stevig van langs.

  Denk hierbij aan de tweelingfraude die geen tweelingfraude bleek te zijn, maar een falend borgingsysteem van de overheid zelf!

  Het Mesdagfonds mag haar aandacht overigens niet laten verslappen. Ga er maar vanuit dat de über-arrogante overheid en hun vriendjes er alles aan zullen doen om hun leugenarij er door te drukken.
  Maar een pluim hebben ze alvast verdiend. Een pluim waar overigens onze belangenbehartigers voor hadden moeten strijden...

 • melkveehouder .

  @Hendruk. Niet voor niets blijkt uit het onderzoek van Trouw dat 90% van de boeren van mening is dat de belangen door hun organisatie niet goed behartigd worden. Jan-Cees Vogelaar is voorzitter van het Mesdagfonds. Ik kan me Jan-Cees herinneren als een oprechte vastbijter voor zijn achterban toen hij bij LTO het boegbeeld was. Daarbovenop beheerste hij de inhoud van dossiers en liet zich door de ambtenaren van LNV niet in de luren leggen.

  Sterker nog, hij had zijn eigen notaris bij zich als afspraken moesten worden vastgelegd, zo vertelde hij destijds. Daar gruwden ze op het Ministerie van, maar Jan-Cees lag daar niet wakker van.

  Daarbovenop gaf hij in zalen gevoelige informatie waarbij hij vooraf de boeren in de zaal vroeg te controleren of er mensen in de zaal zaten die ze niet kenden c.q. of er journalisten in de zaal zaten. Een memorabele tijd van echte én oprechte belangenbehartiging. Dit soort mensen hebben we ook nu nodig als we als sector overeind willen blijven.

  Evenzeer denk ik dan met weemoed terug aan Elbert Dijkgraaf die uit de politiek is gestapt.


 • farmerbn

  Ja, Jan Cees was een goede. Zo hebben we ze nu niet meer. Mag van mij gewoon terugkeren.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.