Home

Nieuws

In 2017 produceerde BVOR zo’n 1,8 miljoen compost

Afgelopen jaar is in totaal zo’n 1,8 miljoen ton compost geproduceerd in Nederland.

Dat meldt de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) in de publicatie ’Marktcijfers: producten uit groene reststromen in 2017’. Daarmee is de hoeveelheid geproduceerde compost ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. In 2017 is alle gft-compost onder Keurcompostcertificaat afgezet. Bijna twee derde van de afgezette groencompost van BVOR-leden een Keurcompost- of RHP-certificaat, daarmee is dat vergelijkbaar met het jaar 2016. Ook in 2017 zet de groeiende trend door dat het aantal BVOR-leden met een Keurcompostcertificaat door. 90% van alle gecertificeerde compost bestaat op dit moment uit Keurcompost. De overige 10% is RHP-compost, die voornamelijk voor substraattoepassingen wordt gebruikt.

Gunstige prijsstelling biomassa in buurlanden

Compostproducten zijn net als in voorgaande jaren naar omvang de belangrijkste productgroep voor de leden van de BVOR. Daarnaast maken bedrijven ook biomassa-, zeefgrond- en samengestelde grondproducten uit organische reststromen. De afzet van houtbrandstoffen door BVOR-leden komt in 2017 op circa 200 kton. Dit zijn brandstoffen voor energieproductie, zoals houtchips, houtshreds en biogas. Ruim 50% van de biomassa gaat naar bio-energiecentrales in het buitenland. Het grote aandeel van export hangt samen met de gunstige prijsstelling voor biomassa in de buurlanden.

Zeefgrond

Afgelopen jaar hebben BVOR-leden ruim 325 kton samengestelde grondproducten geproduceerd. Dit zijn mengsels van een groenstroom zoals compost en een grondstroom, die verkrijgbaar zijn als onder meer bomenzand en tuingrond, denk aan bemeste tuinaarde. Bij het zeven van houtige biomassa komt zeefgrond vrij. Zeefgrond is grondig materiaal dat ook organische stof bevat. Zeefgrond wordt via 3 verschillende kanalen afgezet, namelijk als compost, als grond of als inputstroom voor een samengesteld grondproduct. In 2017 is circa 290 kton zeefgrond geproduceerd, waarbij ongeveer de helft als grond is afgezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.