Home

Nieuws

ING ziet grenzen aan groei agrarische sector

De grenzen van groei in de agrarische sector zijn bereikt, zegt ING.

Topondernemers kunnen nog blijven groeien, maar voor de sector als geheel lijken de grenzen van de groei in zicht. De melkvee- en pluimveestapel zullen niet hoeven te krimpen. Uitzondering is mogelijk de varkenshouderij. Hier leidt de regionale druk al tot een stagnatie in de groei van de grootste bedrijven en een sanering bij de kleinste bedrijven. Langzamerhand zal de varkensveestapel dan ook afnemen.

Grote regeldruk

Dat meldt ING in haar vooruitzicht voor de agrarische sector in 2018. De bank wijst op de vanouds grote regeldruk in de agrarische sector, vaak op het gebied van milieu. Dit heeft ondernemers altijd gedwongen efficiënt te werken, innovatief te zijn, maar ook om kansen te pakken aldus ING. Daar komt bij dat partijen in de agrifoodketen steeds grotere stappen zetten om in te spelen op de consumentenwens tot verduurzaming. Land- en tuinbouw hebben al veel bereikt op het gebied van duurzaam ondernemen, waaronder een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen, maar de sector is er nog niet.

In de varkenshouderij leidt de regionale druk al tot een stagnatie in de groei van de grootste bedrijven en een sanering bij de kleinste bedrijven. Langzamerhand zal de varkensveestapel dan ook afnemen, zegt ING. - Foto: Henk Riswick
In de varkenshouderij leidt de regionale druk al tot een stagnatie in de groei van de grootste bedrijven en een sanering bij de kleinste bedrijven. Langzamerhand zal de varkensveestapel dan ook afnemen, zegt ING. - Foto: Henk Riswick

Fosfaatrechten en regulering melkaanvoer

Ook in 2018 is de regeldruk groot. ING noemt het fosfaatstelsel en de voorgenomen fabrieksquotering van FrieslandCampina. De klimaatopgave zorgt nu voor nieuwe uitdagingen. De in vergelijking met andere economische sectoren bescheiden 11% reductie in de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 zal ook weer tot vernieuwingen leiden.

Afzet- en productievolumes kunnen met 1% groeien

De afzet- en productievolumes kunnen in 2018 met 1% groeien, conform het langjarig gemiddelde, maar hoger dan in 2017 (+0,5%). De prijs- en omzetontwikkeling valt in diverse sectoren tegen. Ondernemers in de sierteelt staan er het meest gunstig voor en akkerbouwers het minst. Melkveehouders kunnen een redelijk 2018 tegemoet zien, groentetelers na een donkere start een gemiddeld jaar, varkenshouders een matig tot gemiddeld jaar en pluimveehouders een in de eerste helft redelijk tot goed en in de tweede helft matig tot gemiddeld halfjaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.