Home

Nieuws

Geen verruiming fijnstofnormen bij plattelandswoning

De problemen met bestemmingwijzigingen van bedrijfswoningen naar plattelandswoningen in verband met fijn stof, moeten worden opgelost door de fijnstofuitstoot te verlagen.

Dat blijkt uit antwoorden van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van CDA en VVD. Uit een analyse blijkt dat het risico op het overschrijden van de grenswaarde voor fijn stof een belemmering kan vormen voor ongeveer 100 tot 200 bestemmingswijzigingen naar een plattelandswoning.

Ollongren zegt dat ze geen andere oplossing ziet dan het aanpakken van fijn stof, omdat ook met plattelandswoningen aan de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit moet worden voldaan. Voor een deel van de bedrijfswoningen zullen fijnstofbeperkende maatregelen geen oplossing bieden, omdat de fijnstofconcentratie daar zo hoog is dat emissiereducerende maatregelen bij het pluimveebedrijf niet zullen leiden tot het op termijn gaan voldoen aan de fijnstofnormen, aldus Ollongren.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Bij het bestemmen van een plattelandswoning moet er ter plaatse sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gemeenten hebben hierbij tot op zekere hoogte beoordelingsvrijheid. De normen waaraan getoetst wordt zijn bij een plattelandswoning gelijk aan die van een bedrijfswoning. Deze normen zijn bij geluid hetzelfde als de normen bij een burgerwoning. Bij geur is de norm hoger als het om een woning gaat die zelf ook bij een veebedrijf hoort.

CDA en VVD vrezen dat strenge eisen aan plattelandswoningen tot leegstand op het platteland leidt.

Of registreer je om te kunnen reageren.