Home

Nieuws 1 reactie

Geen proef e-CMR bij mesttransport door beveiligingsrisico‘s

Dat er nog niet is gestart met een proefproject om e-CMR als alternatief voor het agr-gps-systeem bij de export van vaste mest aan te wenden, ligt aan de sector zelf.

Dat valt op te maken uit antwoorden in een brief van van minister Carola Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. “Voorwaarde om een proefproject te kunnen starten, was dat de door Hoffman Bedrijfsrecherche gesignaleerde beveiligingsrisico’s opgelost zouden zijn. Betrokkenen hebben echter nooit kunnen aangegeven dat de beveiligingsrisico’s zijn weggenomen en het proefproject in overeenstemming met de voorwaarden gestart kan worden”, aldus Schouten in de brief.

Digitale gegevenskoppeling met RVO.nl

Het ministerie heeft met Cumela en LTO Nederland overleg gevoerd over het e-CMR-systeem, een elektronisch systeem waarmee vrachtbrieven digitaal worden aangemaakt. Nagedacht werd over de aanpassingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zodat digitale gegevenskoppeling met RVO.nl mogelijk zou zijn. Ook werd besproken hoe de handhaving en het toezicht op grond van e-CMR plaats zou kunnen vinden, maar een definitief bericht dat de beveiligingsrisico’s opgelost waren, heeft het ministerie niet gekregen. CDA en SGP hebben eerder via een motie gevraagd om de proef met dit systeem toe te laten.

Installatie van AGR-GPS-apparatuur op mestvrachtwagens. - Foto: Bert Jansen
Installatie van AGR-GPS-apparatuur op mestvrachtwagens. - Foto: Bert Jansen

Kostenpost tussen € 525.000 en € 1.050.000

Door het besluit om agr-gps te verplichten voor export van bewerkte mest moeten 150 tot 300 transportmiddelen voorzien worden van agr-gps-apparatuur. De aanschaf- en installatiekosten bedragen circa € 3.500 per apparaat, met een afschrijving over 8 jaar. Voor de hele sector is dit een kostenpost tussen de € 525.000 en € 1.050.000. De invoering van de verplichte onafhankelijke bemonstering van dikke fractie van varkens- en rundveedrijfmest kosten naar schatting ongeveer € 2,5 miljoen per jaar.

Scherff investeerde in e-CMR

Mestverwerker Jan Scherff van Mestverwerker Friesland investeerde in het e-CMR-systeem dat nu niet is erkend. Hij luidt nu de noodklok omdat de verwerking van varkensmest stokt doordat het systeem niet erkend is als alternatief van agr-gps.

Hij verwacht dat de export van fosfaat dit jaar 5,5 miljoen kilo lager zal uitvallen dan vorig jaar. Hij heeft aanzienlijk minder mest verwerkt dan mogelijk is, ondanks het ruime aanbod van mest in Nederland en de grote vraag naar verwerkte mest vanuit het buitenland.

Eén reactie

  • Togtema

    Onze lezing is een iets andere. De Staatssecretaris en Minister hebben geen ruimte voor toepassing geboden voor e-CMR. Doordat AGR/GPS verplicht werd gesteld was het alleen mogelijk om met twee systemen naast elkaar te werken. Daarmee was er in de praktijk geen ruimte voor een pilot met toepassing.
    De sector heeft er in onze ogen alles aan gedaan, de ambtenaren en de bewindslieden hebben simpelweg niet de juiste omstandigheden gecreëerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.