Home

Nieuws 2 reacties

Geen onregelmatigheden CAV Den Ham volgens onderzoek

Er is geen reden voor twijfel aan het beleid en de gang van zaken rondom de schadevergoedingen voor boerenleden van CAV Den Ham.

Dat valt te lezen in het door de Ondernemingskamer in een uitspraak gevraagde onafhankelijke onderzoek dat is uitgevoerd door een financieel deskundige.

Dit onderzoek is er gekomen nadat een aantal leden een procedure hadden aangespannen tegen het bestuur van CAV Den Ham omdat ze zich ernstig zorgen maakten over het gevoerde beleid en de manier van leidinggeven van het bestuur.

Onderzoeksbevindingen

Volgens de onderzoekster is nergens uit gebleken dat de bestuurders hun positie hebben misbruikt bij de besluitvorming over vergoedingen. “Op basis van de onderzoeksbevindingen vindt de onderzoeker geen basis voor twijfel aan het beleid en de gang van zaken ten aanzien van de onderzochte vergoedingen”, aldus de onderzoekster in haar slotconclusie.
Over de manier waarop een de coöperatie moet kunnen functioneren voegt de onderzoekster daar nog aan toe: “Besluitvorming binnen de coöperatie moet mogelijk blijven zonder onnodig vertrouwelijke informatie met leden te hoeven delen.” Ook een gedwongen beëindiging van het lidmaatschap moet mogelijk zijn “als leden zich bij voortduring niet kunnen vinden in het beleid van de coöperatie”.

‘Beschuldigingen ongegrond verklaard’

Martijn Timmermans, interim-directeur van CAV Den Ham is opgetogen over de uitkomst van het onderzoek. Timmermans: “Daarmee zijn niet alleen deze, maar ook alle andere 20 beschuldigingen ongegrond verklaard, die een kleine groep leden steeds maar weer heeft geuit. Er is feitelijk helemaal niets gevonden wat niet deugt.” De zaak bij de Amsterdamse Ondernemingskamer is met deze conclusie afgerond.

De conclusies van het onafhankelijke onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een Algemene Ledenvergadering van CAV Den Ham. Timmermans vertrouwt erop dat de coöperatie nu in rustiger vaarwater terecht komt. “We zijn met dit bedrijf op de goede weg. De voerproductie groeit. We hebben er netto meer leden bijgekregen in 2017.”

Laatste reacties

  • Alco

    Succes Martijn.

  • magele

Of registreer je om te kunnen reageren.