Home

Nieuws

Geen SDE-subsidie voor biogasinstallatie OCI Nitrogen

De biogasinstallatie van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen krijgt geen SDE+ subsidie.

Uitvoeringsorganisatie RVO.nl heeft dat recent bekend gemaakt aan het project Zitta Biogas Chemelot. Het project zou gerealiseerd moeten worden op het industriepark Chemelot in Geleen. Het is een samenwerking van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en de technologieleverancier RE-N. De geplande installatie zou circa 1 miljoen ton vooral varkensmest gaan vergisten en verwerken. Voor het proces wordt restwarmte van de kunstmestfabriek ingezet en het biogas wordt vervolgens gebruikt voor de productie van kunstmest. Biogas zou op die manier een deel van het aardgas dat nu voor kunstmest gebruikt wordt, gaan vervangen.

Niet alleen OCI Nitrogen en Re-N Technology, maar ook de provincie Limburg, Chemelot en de betrokken veehouders vinden het besluit jammer. Maar alle partijen zijn het erover eens dat de toezegging van subsidie noodzakelijk is om dit project verder te kunnen ontwikkelen.

De initiatiefnemers beraden zich nu op een mogelijk vervolg en blijven voorlopig vasthouden aan de wens om biogasproductie op Chemelot te realiseren.

Duurzaamheid en circulariteit

Het project op het chemiecomplex Chemelot wordt door alle betrokken partijen en stakeholders als een goed project gezien. Voor de agrarische sector om het mestoverschot op circulaire wijze te verwerken en voor de industrie om haar CO2 footprint te verminderen. Voor de provincie Limburg en voor Chemelot zou deze biogasinstallatie een waardevolle aanwinst zijn in het realiseren van de visie op duurzaamheid en circulariteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.