Home

Nieuws

CBb vraagt EU duidelijkheid heffing vleeskeuringen

Het CBb wil van Brussel weten welke kosten de NVWA en de KDS mogen doorberekenen aan slachterijen.

Het College voor Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wil van Europa meer duidelijkheid over welke kosten van vleeskeuringen aan slachterijen mogen worden doorberekend en welke niet. Daarom gaat het College hierover vragen stellen aan het Hof van Justitie van de EU.

Kosten vleeskeuringen

De vleeskeuringen worden in Nederland uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). Volgens Europese regelgeving mogen kosten voor het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van deze keuringen in rekening worden gebracht bij slachterijen.

Vlees wordt in de slachterij gekeurd door een medewerker van de NVWA. - Foto; Michel Zoeter
Vlees wordt in de slachterij gekeurd door een medewerker van de NVWA. - Foto; Michel Zoeter

Het CBb wil van het Europese Hof van Justitie weten of alleen de (salaris)kosten van de officiële dierenartsen en officiële assistenten die daadwerkelijk de keuringen uitvoeren in rekening mogen worden gebracht, of dat die doorberekening van kosten aan slachterijen ook geldt voor de (salaris)kosten van ander personeel in dienst van de NVWA of de KDS.

Het CBb noemt hierbij het voorbeeld van ondersteunend en administratief personeel. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan wil het CBb van het Europese Hof weten onder welke omstandigheden dit doorberekenen geldt en binnen welke grenzen het mogelijk is.

Opbouw van het weerstandsvermogen

Ook wil het CBb van het Europese Hof weten of de KDS de kosten voor de opbouw van het weerstandsvermogen mag neerleggen op slachterijen. Het weerstandsvermogen is een financiële voorziening die ervoor moet zorgen dat bij onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld het stilleggen van de slacht door een langdurige dierziektecrisis) personeels- en opleidingskosten kunnen worden doorbetaald en er geen personeel hoeft te worden ontslagen. Hierdoor kunnen ook in onzekere tijden vleeskeuringen worden verricht. Als het Europese Hof dit onderschrijft, wil het CBb weten tot welk bedrag deze opbouw mag plaatsvinden en hoe lang de periode mag zijn die door het weerstandsvermogen mag worden afgedekt.

Ophef over tarieven NVWA

Vorig jaar was er politiek nogal wat ophef over de NVWA-tarieven. De SGP verweet het kabinet de kosten zo hoog op te voeren dat het erop leek dat het diende om de gaten bij de NVWA te dichten. Volgens toenmalig Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf vergat het kabinet dat het doorberekenen van de kosten de concurrentie van het bedrijfsleven verslechtert, ook al hebben bedrijven ook profijt van de diensten van de NVWA.

Of registreer je om te kunnen reageren.