Home

Nieuws 1 reactielaatste update:29 jun 2018

Brabant in hoger beroep tegen stalderingsuitspraak

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen hoger beroep in tegen een uitspraak over staldering waarin ze zelf geen partij zijn.

Deze unieke situatie gaat over de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 22 mei, waarin de rechtbank voor een aantal gevallen heeft bepaald dat de stalderingsregels niet toegepast mogen worden. In de uitspraak gaf de rechter aan dat geen stalderingseis mag worden opgelegd aan bedrijven, die voor de inwerkingtreding van de Verordening Ruimte – 13 juli 2017 – een omgevingsvergunning hadden aangevraagd en na de uitbreiding een bouwblok hebben dat niet groter is dan 1,5 hectare.

Gemeente zelf niet in hoger beroep

Het gaat om een zaak van varkenshouder Erik Lemmens van VOF Oud Meir tegen de gemeente Reusel De Mierden. Opvallend is dat de gemeente besloten heeft niet in hoger beroep te gaan. Eigenlijk neemt de provincie de rol van de gemeente hier min of meer over.

De uitspraak zit het beleid van de provincie dermate in de weg dat ze het hoger beroep aantekent. In een toelichting schrijft de provincie dat zij tot op heden geen formele partij was in deze rechtszaak, maar vindt dat haar belangen wel geraakt worden door de uitspraak van de rechtbank. “Daarom tekent de provincie nu hoger beroep aan bij de Raad van State.”

De partij die beroep aantekent moet in ieder geval een belang hebben

Verordening ruimte Noord-Brabant

Volgens een woordvoerder van Noord-Brabant gaat de uitspraak van de rechter verder dan het ene geval van de betreffende varkenshouder. Het heeft vergaande consequenties voor de toepassing van de Verordening ruimte Noord-Brabant, aldus de woordvoerder.

Het is de vraag of deze zaak in behandeling wordt genomen door de Raad van State. Een woordvoerder van de Raad van State laat weten dat allereerst gekeken zal worden naar de ontvankelijkheid van van de partij. De partij die beroep aantekent moet in ieder geval een belang hebben, aldus de RvS-woordvoerder. Of dat geldt voor de provincie Noord-Brabant in deze zaak is onduidelijk.

Beroepsschrift

In het hoger beroepschrift (zie bijlage onderaan artikel) aan de Raad van State haalt de provincie een aantal uitspraken aan, waaruit moet blijken dat Brabant wel degelijk belanghebbende is in deze zaak en als zodanig hoger beroep in kan stellen. Volgens de advocaat van Lemmens, Ruud Verkoijen van Goorts + Coppens, pleegt de provincie hier een soort interventie op de bevoegdheid van de gemeente. Verkoijen kent geen vergelijkbare zaken uit zijn praktijk. “Het is toch te gek dat provincie een bevoegdheid van de gemeente overneemt.”

Omdat de gemeente niet in hoger beroep gaat, zal ze een omgevingsvergunning moeten afgeven, zegt Verkoijen. Of die vergunning dan ook onder het hoger beroep valt en geschorst wordt is nu volstrekt onduidelijk.

Reusel De Mierden berust in uitspraak rechtbank

Gevraagd om een reactie laat de gemeente Reusel De Mierden weten inderdaad van plan te zijn de omgevingsvergunning te verlenen aan de varkenshouderij van Lemmens. Het voorstel daartoe wordt dinsdag 2 juli aanstaande behandeld. “Na heroverweging zijn wij van oordeel dat de weigeringsgronden niet in stand blijven en de vergunning verleend kan worden”, aldus de gemeente Reusel De Mierden.

Raadsvoorstel

In het raadsvoorstel staat te lezen: “De rechtbank heeft geoordeeld dat de stalderingseis in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel en daardoor buiten toepassing moet worden verklaard. Na een heroverweging van alle weigeringsgronden komen wij tot de conclusie dat deze niet overeind kunnen blijven.” Mariëlle van der Hoff, juridisch adviseur van de gemeente: “De gemeente Reusel De Mierden berust in de uitspraak van de rechtbank.”

Over de beslissing van de provincie om wel hoger beroep in te stellen laat de gemeente zich niet uit.

Eén reactie

  • kraats

    Provincie zit vol met linkse rakkers die alles in het werk zullen stellen het boeren nmogelijk te maken.... Schande !

Of registreer je om te kunnen reageren.