Home

Nieuws 5 reacties

Akkoord over klimaatwet

Regering en oppositie hebben een akkoord bereikt over de klimaatwet.

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben met oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA een akkoord bereikt over een klimaatwet. Het initiatiefwetsvoorstel is woensdag gepresenteerd.

Initiatiefnemer Jesse Klaver (GroenLinks) noemt het een historisch akkoord over ‘de meest ambitieuze klimaatwet van de wereld’.

“Voor de landbouw is van belang dat nu duidelijk is waar we naartoe gaan”, zegt CDA-klimaatwoordvoerder Agnes Mulder. “In de land- en tuinbouw is al een enorme slag gemaakt en er moeten nu nadere afspraken worden gemaakt aan de klimaattafel.
Carla Dik-Faber (ChristenUnie) roept boeren op actief mee te denken. “Zij hebben als eerste te maken met de effecten. Ik zie boeren samenwerken en zeggen dat ze de oplossing hebben. Dat is enorm gaaf om te zien.”

Elektriciteit uit biomassa CO2-neutraal

In de wet is opgenomen dat elektriciteitsproductie uit biomassa (zoals mestvergisting, mestverbranding of co-vergisting) moet worden beschouwd als CO2-neutraal. Daarmee geeft de initiatiefwet meer ruimte voor toepassing van biomassa dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks dat in 2016 werd ingediend.

Doel is dat de elektriciteitsproductie in 2050 CO2-neutraal is. Als dat kan door het afvangen van broeikasgassen bij de inzet van fossiele brandstoffen, blijft dat een optie.

Op sommige punten gaat de wet verder dan de afspraken tussen de regeringspartijen in het regeerakkoord.

Extra ambitie: 55% minder CO2-emissie

De doelstelling uit het regeerakkoord om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 49% te verlagen is blijven staan in de wet. Maar er is wel een ambitie in opgenomen om te streven naar een vermindering van 55%. In hoeverre de doelstellingen extra impact hebben op de landbouw is nog onduidelijk, zal nader worden uitgewerkt in de zogenoemde klimaattafel onder voorzitterschap van Pieter van Geel.

De landbouw moet 3,5 megaton CO2-reductie realiseren op grond van de afspraken. Er zijn ook afspraken gemaakt over de energietransitie, waarbij is vastgelegd dat in 2050 alle energie duurzaam wordt opgewekt via zonnepanelen en windmolens. - Foto: Koos Groenewold
De landbouw moet 3,5 megaton CO2-reductie realiseren op grond van de afspraken. Er zijn ook afspraken gemaakt over de energietransitie, waarbij is vastgelegd dat in 2050 alle energie duurzaam wordt opgewekt via zonnepanelen en windmolens. - Foto: Koos Groenewold

3,5 megaton CO2-reductie in landbouw

De landbouw moet 3,5 megaton CO2-reductie realiseren op grond van de afspraken. De bedoeling is dat er in juli een plan op tafel ligt. De omvang van de veestapel en de vernatting van veenweidegebieden staan daarbij op de agenda. In de iniitiatiefwet wordt daarover niets vermeld.

In 2050 moet de CO2-uitstoot 95% lager zijn dan in 1990. Er zijn ook afspraken gemaakt over de energietransitie, waarbij is vastgelegd dat in 2050 alle energie duurzaam wordt opgewekt via zonnepanelen en windmolens.

Door de brede steun zal de wet naar verwachting zonder problemen door de Tweede en Eerste Kamer komen.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  2050.... och dan is er nog ruim tijd om te landen.....kan het boerenverstand zegevieren. Onniedan!? #zonnepanelenhetnieuweasbest

 • Jan-Zonderland

  "Alle energie opwekken dmw zonnepannelen en windmolens" ???? Dan mag het klimaat wel heel hard veranderen zodat het dag en nacht hard waait en dag en nacht de zon schijnt. Komen die politicie van een andere planeet ofzo en komen ze uberhaupt wel eens buiten ?

 • veldzicht

  Waarom niet 4 kerncentrales ,die dingen worden steeds veiliger en kosten nog geen fractie van wat die windmolens kosten en maar 30% van de tijd effectief zijn.
  Daar zal wel weer niks van komen ,de milieu beweging heeft het hier voor het zeggen en die willen windmolentjes dus discussie is niet mogelijk.

 • boer a

  De productie van kunstmest kost ongelofelijk veel aardgas en produceert daarmee miljoenen tonnen CO2 en daarom moeten miljoenen huizen "van het gas af".
  Wat meer ruimte voor gebruik van natuurlijke mest en mestvergisting voor biogas en het probleem is opgelost voor de landbouw.

 • koestal

  Waarom is Schiphol vrijgesteld van Co2 reductie,ze hoeven alleen maar een intentieverklaring te tekenen ,de landbouw moet daadwerkelijk reduceren,zo kunnen de goedkope vliegreisjes mooi door gaan !

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.