Home

Nieuws

Aftopping inkomenssteun treft weinig boeren Nederland

De aftopping van de directe steun voor bedrijven die meer dan € 60.000 aan directe inkomenssteun van de EU krijgen snijdt in Nederland niet diep. Hooguit enkele tientallen bedrijven worden erdoor getroffen.

Dat de maatregel in Nederland nauwelijks effect heeft komt doordat de meeste subsidieontvangers zoveel arbeidskosten kunnen aftrekken, dat ze niet boven de grens van € 60.000 steun komen waarvoor de aftopping geldt.

In wetsteksten achter de voorstellen van landbouwcommissaris Phil Hogan staat dat de subsidiebedragen verminderd worden met de arbeidskosten (inclusief bijbehorende belastingen en premies), voordat wordt afgetopt. Onder de definitie van arbeidskosten vallen ook de uren van partners of kinderen die geen arbeidsinkomen hebben ontvangen, maar wel meewerken op het bedrijf.

0,1% van Nederlandse boeren krijgt te maken met aftopping

De Europese Commissie heeft per lidstaat een statistische doorrekening gemaakt van de effecten. In Nederland is volgens die berekening de omvang van het afgetopte bedrag niet eens uit te drukken in tienden van procenten van de totale nationale bijdrage in de vorm van directe inkomenssteun.

Ongeveer 0,1% van de Nederlandse boeren die steun aanvragen zal, naar de inschattingen in Brussel, te maken krijgen met een aftopping van de directe steun. Dat zijn hooguit enkele tientallen bedrijven, ondernemingen die nu fors meer dan € 100.000 ontvangen en daarbij relatief weinig arbeidskosten hebben.

Meer effect aftopping op Roemeense en Duitse boer

In andere landen kan dat heel anders uitpakken. In de voormalige Oostblok-staat Roemenië, waar enkele grote voormalige staatsbedrijven in particuliere handen zijn gekomen, zal 0,2% van de boeren te maken krijgen met kortingen – maar dat betreft dan wel 8% van de directe betalingen.

In Duitsland gaat het om 0,3 % van de boeren en 0,3 % van het budget. In de gehele Europese Unie gaat het om 0,2% van de boeren en 1,1% van het totale budget.

Of registreer je om te kunnen reageren.