Home

Nieuws

Verantwoordingsdag: verbetering overheidsfinanciën

De overheid heeft in 2017 minder uitgegeven dan binnenkwam. Aan landbouw is € 76 miljoen meer uitgegeven dan begroot.

Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van het Rijk, dat minister van financiën Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer heeft aangeboden op verantwoordingsdag.

De overheidsschuld daalde naar € 416 miljard, ofwel 56,7% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is het laagste niveau sinds de economische crisis, maar nog lang niet op het niveau van minder dan 43% van voor de crisis. Hoekstra wil de overheidsschulden verder naar beneden brengen en zorgen voor een buffer voor het geval een nieuwe economische crisis aandient. Bovendien geven de lagere rentelasten ruimte voor investeringen in andere zaken, zoals klimaat en veiligheid, aldus Hoekstra.
Artikel gaat verder onder de foto

Minister Wopke Hoekstra. - Foto: ANP
Minister Wopke Hoekstra. - Foto: ANP

€ 615 miljoen aan landbouw uitgegeven

De totale uitgaven van het ministerie van Economische Zaken, waar landbouw in 2017 nog onder viel, bedroegen € 5,1 miljard, waarvan € 1,9 miljard aan de ontwikkeling van duurzame energie werd besteed, via de SDE+-regeling. Voor het landbouwbeleid werd € 615 miljoen uitgegeven, € 28 miljoen minder dan in 2016, maar € 76 miljoen meer dan begroot.

Fosfaatreductieplan en voedselagenda

De verschillen komen onder andere door de uitgaven voor het fosfaatreductieplan en extra uitgaven voor de voedselagenda. Ook is € 8 miljoen gereserveerd voor correcties van Europese subsidies omdat declaraties van het GLB en gemeenschappelijk visserijbeleid niet volledig werden goedgekeurd. Dit was onder andere het geval bij de vergoeding voor schoolfruit.

Inkomsten via boetes dierenwelzijn en gewasbescherming

Aan de inkomstenkant blijkt € 6 miljoen meer binnen te zijn gekomen dan begroot door opgelegde bestuurlijke boetes voor de gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de gewasbeschermingsmiddelenwet. De inkomsten van het mestbeleid bedroegen bijna € 7 miljoen.

De Tweede Kamer beoordeelt de jaarresultaten van het Rijk en zal hier volgende week tijdens het verantwoordingsdebat over debatteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.