Home

Nieuws 1 reactie

Utrechts Landschap wil 500 hectare veenweidegebied aankopen

De stichting wil over een groter aaneengesloten natuurgebied beschikken.

De Stichting Het Utrechts Landschap wil in de komende 5 jaar ongeveer 500 hectare aan veenweidegebied aankopen. Dat staat in het beleidsplan dat de organisatie heeft gepresenteerd. Dat plan loopt over de periode 2018-2023. Met de aan te kopen grond wil Het Utrechts Landschap de ‘ontbrekende schakels’ tussen de bestaande gronden die al in bezit zijn opvullen. Op deze manier hoopt de organisatie over een groter aaneengesloten gebied te beschikken. Hierdoor wordt het beheer en de bescherming van de natuur gemakkelijker, aldus de natuurorganisatie.

5.500 hectare

Op dit moment bezit Het Utrechts Landschap al over ongeveer 5.500 hectare. De grond ligt met name op de Utrechtse Heuvelrug, in de Gelderse Vallei en rond de gemeente Vianen.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Afbeelding: beleidsplan Utrechts Landschap

Uitkomsten enquête

Afgelopen februari heeft Het Utrechts Landschap haar achterban opgeroepen om mee te denken over het te voeren beleid, daarvoor is een enquête gestuurd aan alle leden. De uitkomsten van die enquête zijn vervolgens opgenomen in het nieuwe beleidsplan.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Ledenaantal

Naast de uitbreiding van het areaal ziet de natuurorganisatie het bewaken van de balans tussen beschermen en beleven als een van de speerpunten voor de komende tijd. Daarnaast is het doel het ledental en het actief betrekken van de Utrechtse samenleving een duidelijk aandachtspunt voor de stichting. Speciale aandacht gaat in de komende beleidsperiode uit naar het groene en militaire erfgoed van Het Utrechts Landschap. Ook wil Utrechts Landschap de interne organisatie verduurzamen.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Eén reactie

  • ENDE902

    Utrechts Landschap wil 500 hectare veenweidegebied kopen. Ik zou graag vernemen hoe ze de uitstoot van broeikasgassen willen verminderen als ze deze gronden hebben aangekocht. Of moet ik aannemen dat deze natuurorganisatie daar van gevrijwaard blijft. Straks blijkt misschien nog wel, dat het in stand houden van veeweidegebied milieutechnisch een duurzamere oplossing is.

Of registreer je om te kunnen reageren.