Home

Nieuws 1 reactie

Schouten past definitie grondgebondenheid niet aan

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, past de huidige definitie van grondgebondenheid niet aan naar het voorstel van het Comité Gras van Netwerk Grondig.

Het comité stelt voor om bij grondgebondenheid alle de grond mee te tellen die een bedrijf in gebruik heeft via eigendom of pacht en binnen een straal van 20 kilometer ligt, of waarvoor een kringloopcontract is gesloten voor de afvoer van mest en het aanvoeren van veevoer, zolang dit in het GDI is geregistreerd.

Schouten: toepassen afstandscriterium ongewenst

In het huidige stelsel van verantwoorde groei melkveehouderij geldt geen afstandsbeperking voor de ligging van de gronden. Gebruikersgrond waarvoor een voedergewasmestcontract is overeengekomen, wordt niet gerekend tot de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond. Schouten wil deze werkwijze aanhouden. “De omschrijving van Netwerk Grondig kan in het huidige stelsel leiden tot groeimogelijkheden voor de melkveehouderij zonder dat het grondgebonden karakter van de sector erdoor toeneemt. Het toepassen van een afstandscriterium is in het huidige stelsel van de mestwetgeving eveneens ongewenst. Dit zou de complexiteit van het stelsel immers verder doen toenemen”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Visie Netwerk Grondig meenemen in nieuw mestbeleid

Ze neemt de visie van Netwerk Grondig wel mee in de herziening van het totale mestbeleid. Schouten werkt aan een nieuw stelsel dat eenvoudiger moet worden.

Eén reactie

  • koestal

    Schouten loopt vast in al die regeltjes

Of registreer je om te kunnen reageren.