Home

Nieuws 1 reactie

Regionale aanpak mestfraude in Gelderland

Na regio’s in Noord-Brabant in Limburg komt ook in de Gelderse Vallei en de Veluwe een regionaal samenwerkingsverband om mestfraude aan te pakken.

Minister van landbouw Carola Schouten schrijft in een brief aan de Eerste Kamer in gesprek te zijn om ook in deze regio beter te gaan samenwerken met regionale instanties als gemeenten en provincies om mestfraude beter aan te pakken.

Schouten verwacht van krachtenbundeling met regionale instanties meer resultaat bij de aanpak van mestfraude dan via verhoging van de handhavingscapaciteit bij de NVWA. “Streven is door kennis en ervaring te bundelen tot een betere aanpak van de fraude in de regio te komen”, aldus Schouten.

Verhoging capaciteit alleen geen oplossing fraude

Met name SP en GroenLinks dringen aan om mestfraude aan te pakken door de capaciteit van de NVWA te verhogen. “In 2017 zijn 966.067 mesttransporten geregistreerd en de NVWA heeft 1105 weg- en grenscontroles uitgevoerd. Daarmee is 0,1% van het totaal aantal transporten gecontroleerd”, geeft Schouten als reden waarom ze van mening is dat verhoging van de capaciteit alleen geen oplossing is om het fraudevraagstuk op te lossen.

Ze richt zich daarom op regionale samenwerkingen. Bij de landelijke instanties NVWA en RVO.nl wordt bovendien extra geïnvesteerd in het moderniseren van technologie bij NVWA en RVO om beter gebruik te maken van data en geo- en satellietdata.

Real time data mestketen inwinnen

Ook onderzoekt Schouten de mogelijkheden van het ‘real time’ inwinnen van data over de mestketen. “Door de inzet van (data)technologie verwacht ik de regelgeving voor het verantwoorden van meststromen te kunnen vereenvoudigen en daardoor de handhaafbaarheid en de naleefbaarheid te versterken”, aldus Schouten in reactie op schriftelijke vragen van Eerste Kamerleden over de aanpak van mestfraude.

Kritiek senatoren

Senatoren van SP, GroenLinks, PvdA en PvdD zijn kritisch over de werkwijze van Schouten, met name voor de ruimte de Schouten de sector geeft om zelf met een plan te komen. De minister herhaalt hierop dat veel agrariërs wel volgens de regels werken en dat zij last hebben van fraudeurs. Schouten heeft waardering voor het sectorplan om mestfraude aan te pakken.

Eén reactie

  • koestal

    Daar zitten ook veel stemmers van Schouten .

Of registreer je om te kunnen reageren.