Home

Nieuws 1 reactie

Nederland wil antibiotica in milieu aanpakken

Nederland wil Europese regels om te voorkomen dat antibiotica via afvalwater of mest in het milieu terechtkomen. Dit moet het risico op resistentie verder verminderen. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Gezondheidszorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland pleit voor eisen aan afvalwaterverwerking tijdens de productie van antibiotica en voor meer monitoring van antibioticaresiduen en -resistentie in het milieu. Bruins schrijft dat er mogelijk een onderzoek komt naar het effect van verschillende mestverwerkingstechnieken op de verspreiding van bacteriën in het milieu. Internationaal komt er steeds meer aandacht voor het risico op antibioticresistentie via het milieu en via voedsel.

Extra controles in slachterijen

Sinds de invoering van extra controles door de NVWA in slachterijen in 2014 is het percentage karkassen met een verontreiniging gedaald van 25 naar 10%. “Deze verbetering van de slachthygiëne leidt tot minder verspreiding van bacteriën in het algemeen en dus ook minder verspreiding van resistente bacteriën”, aldus Bruins.

Sectorspecifieke reductiedoelstellingen

Uit onderzoek naar de rol van kip bij de verspreiding van ESBL-bacteriën blijkt de situatie anders dan aanvankelijk gedacht. “De perceptie dat kip een belangrijke bron is voor ESBL-bacteriën bij de mens is niet juist”, concludeert Bruins. Hij benadrukt wel dat dit geen reden is om minder in te zetten op het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij, om zo antibioticaresistentie terug te dringen. De Autoriteit Diergeneesmiddelen werkt daarom aan het aanpassen van de benchmarkwaarden, waarmee bedrijven onderling kunnen worden vergeleken, en aan sectorspecifieke reductiedoelstellingen. Deze worden in de loop van 2018 verwacht.

Eén reactie

  • CLM Culemborg

    Word er ook naar Groen Fosfaat vanuit RWZI's gekeken ?

Of registreer je om te kunnen reageren.