Home

Nieuws

NVWA: 68 bedrijven hadden meer dieren dan rechten

Volgens de NVWA hadden in 2017 68 varkens- en pluimveebedrijven te veel dieren.

68 varkens- en pluimveebedrijven hielden in 2017 meer dieren dan was toegestaan volgens het aantal dierrechten dat zij hadden. Dat is minder dan 1% van het totaal aantal bedrijven. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) over inspecties op bedrijven waarbij gecontroleerd is op dierrechten. Er zijn 186 bedrijven gecontroleerd, op een totaal van circa 7.000 bedrijven.

Geen uitsplitsing tussen varkensbedrijven en pluimveebedrijven

Op 118 van de gecontroleerde bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd. Bij 17 van deze bedrijven was sprake van een lichte overtreding en is een waarschuwing afgegeven. In 51 gevallen is een proces-verbaal opgelegd. Er is geen uitsplitsing gemaakt tussen varkensbedrijven en pluimveebedrijven.

De NVWA maakt geen uitsplitsing tussen varkensbedrijven en pluimveebedrijven. - Foto: Henk Riswick
De NVWA maakt geen uitsplitsing tussen varkensbedrijven en pluimveebedrijven. - Foto: Henk Riswick

De NVWA voert alleen controles uit op dierrechten als daar een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld op basis van RVO-gegevens, of bij een controle in het kader van de derogatie.

NVWA controleert alleen bij vermoeden

Omdat de NVWA alleen controleert op dierrechten als er een vermoeden van overschrijding is, kunnen op basis van deze cijfers geen conclusies worden getrokken over de naleving in de totale sector. Het aantal overtredingen ligt redelijk in lijn met dat van voorgaande jaren. In 2016 zijn 198 inspecties afgerond waarbij 12 waarschuwingen en 38 proces-verbalen zijn uitgedeeld. Een jaar eerder zijn bij 155 inspecties 34 waarschuwingen en 75 proces-verbalen aangezegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.