Home

Nieuws 1 reactielaatste update:24 mei 2018

Minister wil geen kruit verschieten in GLB-debat

Landbouwminister Carola Schouten laat zich niet verleiden tot stevige uitspraken over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In de Tweede Kamer zei de minister donderdag dat ze collega’s uit andere landen stevige uitspraken hoort doen, maar dat zij zich op dit moment niet door het parlement wil laten binden. Ze wil de onderhandelingen niet met gebonden handen ingaan.

Vergroening

SP‘er Frank Futselaar had de minister gevraagd om in elk geval niet akkoord te gaan met versoepeling van het vergroeningsbeleid. Futselaar wil dat tenminste 30% van het budget gericht blijft op vergroening. De minister zei dat ze zich nu niet op percentages wil vastleggen. Zij zet zich in voor vergroening. “Maar als ik mij nu vast pin aan een percentage, is mijn hele onderhandelingsruimte weg.”

Afspraken regeerakkoord

GroenLinks vraagt in een motie om bij de inkomenssteun een koppeling te leggen met “ambitieuze en relevante streefdoelen op gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.” De minister zegt dat dat ook de inzet van de Europese Commissie is en van haarzelf. CDA‘er Jaco Geurts wees de minister er daarbij op dat ze zich wel moet houden aan de afspraken in het regeerakkoord.

In het regeerakkoord staat onder meer dat Nederland zich inzet voor verbetering van het dierenwelzijn, en kijkt naar Europese maatregelen om het vervoer van dieren verder te beperken in combinatie met de verbetering van het comfort bij het vervoer. Nederland zal volgens het regeerakkoord op dt punt voorstellen doen voor regelgeving op Europees niveau.

Eén reactie

  • koestal

    Ha ha dierenwelzijn ,kijk,eens in de Oostvaardersplassen, wat een onzin !

Of registreer je om te kunnen reageren.