Home

Nieuws 2 reactieslaatste update:16 mei 2018

LTO: nadenken over voortgang landbouw op veenweide

LTO Nederland vraagt zich af of in sommige veenweidegebieden de landbouw moet blijven bestaan.

De vraag die volgens LTO beantwoord moet worden, is welke functie in zo’n gebied het meest volhoudbare perspectief biedt. Dat staat in de nieuwe visie van de organisatie op het waterbeheer in veenweidegebieden.

Bodemdaling veenweidegebieden urgent

De visie verschijnt nu de bodemdaling in deze gebieden zo urgent is dat er iets aan gedaan moet worden. LTO stelt dat het uitgangspunt is om het landbouwkundig gebruik op veenweide te behouden, maar dat het niet wegloopt voor de vraag of ‘de huidige landbouwfunctie gecontinueerd kan worden’. In het geval de functie van een gebied verandert en de boer zelf de nieuwe bestemming in wil vullen, moet daar geld voor komen, aldus LTO.

Veenweidegebied rond Terkaple, Friesland. Door de oxidatie van veen daalt de bodem en stijgt de CO2-emissie. - Foto: Anne van der Woude
Veenweidegebied rond Terkaple, Friesland. Door de oxidatie van veen daalt de bodem en stijgt de CO2-emissie. - Foto: Anne van der Woude

Onderwaterdrainage of peilgestuurde drainage

Door de oxidatie van veen daalt de bodem en stijgt de CO2-emissie. De oplossing voor de bodemdaling in veenweidegebieden is niet zo eenvoudig, wordt gesteld in de nieuwe visie. Volgens LTO moet er per gebied of zelfs per bedrijf maatwerk geleverd worden. De oplossingen liggen voor een deel in technische maatregelen als onderwaterdrainage of peilgestuurde drainage en in de introductie van nieuwe, vervangende teelten zoals cranberry of lisdodde.

Verkoop van CO2-certificaten

Deze teelten moeten worden gekoppeld aan de verkoop van CO2-certificaten. Dat genereert extra inkomsten waar deze teelten mee te bekostigen zijn. In de visie worden ook voorbeelden genoemd van ander landgebruik die passen bij een hoog waterpeil zoals weidevogel- of botanisch beheer. Cruciaal is de wijze waarop de afwaardering van de grond wordt ingevuld, aldus LTO.

Laatste reacties

  • koestal

    Al die kunstmatige ingrepen zijn gedoemd te mislukken,de natuur laat zich niet dwingen !

  • koestal

    Nadenken helpt niet,de minister bepaalt wat moet gebeuren.

Of registreer je om te kunnen reageren.