Home

Nieuws 1 reactie

LTO Noord: stop op taxaties ganzenschade onterecht

LTO Noord is boos, maar vooral verbaasd over de beslissing van Provincie Gelderland om de taxaties op natuurlijk grasland in ganzenrustgebieden stop te zetten.

“Het gaat om aantoonbare schade voor boeren, die nu niet meer wordt vergoed. Wij roepen onze leden dan ook op om de schade door ganzen op de niet-getaxeerde percelen te melden bij BIJ12-Faunafonds, zodat ze alsnog worden getaxeerd’, zegt Dirk Dekker, bestuurslid van LTO Noord regio Oost en portefeuillehouder faunabeleid.

‘Wij zijn niet geïnformeerd over de beleidswijziging, ook de betrokken boeren zijn dat niet. Daarover zijn we ontstemd’

Ganzenschade die optreedt op percelen in ganzenrustgebieden die de status ‘natuurgrasland’ hebben, komt niet voor vergoeding in aanmerking, stelt de provincie. Volgens LTO Noord is niet duidelijk wat hieronder precies moet worden verstaan, maar de belangenorganisatie denkt dat het gaat om percelen waarop een pakket agrarisch natuurbeheer zit en om gronden die boeren pachten van natuurbeschermingsorganisaties. “Wij zijn zeer verbaasd over deze beleidswijziging door de provincie”, zegt Dirk Dekker. “Wij zijn hierover niet geïnformeerd, ook de betrokken boeren zijn dat niet. Daarover zijn we ontstemd. Er is geen enkele reden om de regeling anders uit te voeren. Ik vind dit bepaald niet chique en dan druk ik mij mild uit.”

LTO Noord: provincie verandert eenzijdig spelregels

In de ogen van LTO Noord verandert de provincie eenzijdig te spelregels met dit besluit. De afspraak was dat in 2020 gezamenlijk het beleid geëvalueerd zou worden, volgens Dirk Dekker.

Daarom roept LTO Noord boeren op om de schade op niet getaxeerde percelen te melden bij het Faunafonds, zodat er alsnog getaxeerd wordt. Dekker: ‘Zij zijn dan wel verplicht eerst het behandelbedrag van € 300 te betalen. Boeren moeten zelf de afweging maken of ze dat doen, maar wij denken dat ze sterk staan.’

Eén reactie

  • ghsmale

    Dat krijg je van gedogen
    je geeft ze een vinger en ze pakken het hele land.

Of registreer je om te kunnen reageren.