Home

Nieuws 2 reacties

Korting premie treft vooral groter bedrijf

De verlaging van het Europese landbouwbudget met 5% voor de periode van 2021 tot en met 2027 zal het meeste effect hebben op grote bedrijven.

Volgens Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan hoeft de bezuiniging voor kleine en middelgrote bedrijven zelfs geen gevolgen te hebben.

In het voorstel voor de meerjarenbegroting van de Europese Commissie blijven de eerste pijler (directe betalingen) en tweede pijler (plattelandsontwikkeling) bestaan. Het aandeel budget voor de directe betalingen wordt relatief groter, van 70% nu naar 72,5% van het landbouwbudget. Voor Nederland betekent dit dat het budget voor directe inkomenssteun daalt van € 732 miljoen in 2019 naar gemiddeld € 704 miljoen per jaar vanaf 2021. Als Nederland de huidige verschuiving van € 61,5 miljoen van de eerste naar de tweede pijler voor bijvoorbeeld de brede weersverzekering door zet, komt het budget uit op € 642,5 miljoen.

Maximale korting 3,9% per bedrijf

Individuele bedrijven worden maximaal 3,9% gekort op de betalingen. Dit geldt voor 16 landen, waaronder Nederland. In 6 lidstaten wordt de hectarepremie minder dan 3,9% gekort en in 5 lidstaten, waaronder Estland, Letland en Litouwen, wordt de premie met 12 tot 13 % verhoogd om zo de hectaretoeslagen in Europa meer gelijk te trekken (flatrate). Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Portugal zullen niet gekort worden.
Artikel gaat verder onder de foto

Phil Hogan. - Foto: ANP
Phil Hogan. - Foto: ANP

Het ministerie en LTO zijn tegen het gelijktrekken van de hectaretoeslagen. “Dit is onlogisch omdat de kosten van bijvoorbeeld grond en arbeid in lidstaten aanzienlijk verschillen, en daarmee ook de kosten van de maatschappelijke opgaven waar boeren een bijdrage aan moeten leveren”, legt een woordvoerder van het ministerie uit.

Bedrijfstoeslag begrenzen op € 60.000 per bedrijf

De Europese Commissie wil de maximale bedrijfstoeslag begrenzen op € 60.000 per bedrijf. “Als dit goed gebeurt, kan hiermee de daling van 3,9% voor kleine en middelgrote gezinsbedrijven worden gecompenseerd”, zegt Hogan. In Nederland zijn 385 bedrijven die meer dan € 60.000 aan bedrijfstoeslag krijgen. Zij zullen hierdoor het hardst getroffen worden.

Het aandeel verplichte co-financiering bij de plattelandsgelden wil de Europese Commissie met 10 procentpunt verhogen, zodat de nationale bijdrage moet verhogen. De vraag is of lidstaten bereid zijn de portemonnee te trekken.

Aanknopingspunten voor meer bevoegdheden lidstaten

Een woordvoerder van het ministerie van landbouw reageert dat het voorstel op het gebied van landbouw en natuur inhoudelijk aansluit op de inzet van Nederland. Het ministerie ziet aanknopingspunten voor meer bevoegdheden voor lidstaten en een GLB dat naast landbouw ook bredere maatschappelijke doelen dient, zoals klimaat, biodiversiteit, milieu en landschap. Het ministerie vindt dat modernisering en vereenvoudiging van het GLB absoluut noodzakelijk is om met minder middelen effectiever aan maatschappelijke doelen te kunnen bijdragen.

Hogere productievoorwaarden voor totale premie

In het nieuwe landbouwbeleid worden door Europa doelen gesteld, in plaats van middelen voorgeschreven. De vergroeningspremie en de cross-compliancevoorwaarden worden vervangen door hogere productievoorwaarden voor de totale premie. De details hiervan zal Landbouwcommissaris Phil Hogan begin juni presenteren bij zijn voorstel voor het nieuwe Europees landbouwbeleid. Door de daling van het cohesie(regio)beleid is de kans dat boeren hier aanspraak op kunnen maken ook kleiner.

De mogelijkheden om Europese subsidie te vinden voor onderzoek en innovatie neemt toe: het budget wordt verhoogd naar € 100 miljard, waarvan 10 miljard wordt geoormerkt voor landbouw en voedsel.
De voorstellen worden komende jaren besproken in het Europese parlement en de Europese Raad.

Laatste reacties

  • koestal

    60.000 Euro is genoeg voor grote bedrijven en natuurorganisaties en koninlijke landgoederen,zelfs Schiphol krijgt hier geld voor

  • klumperink

    gezinsbedrijven kunnen door strengere regelgeving steeds moeilijker voldoen aan duurzaamheidseisen, het is dus belangrijk om voldoende financiele armslag te hebben. Grote bedrijven kunnen door hoeveelheid en kleinere marge veel gemakkelijker geld genereren. Dus maximaal 60000 euro per bedrijf of b.v. of maatschap of welke vorm dan ook!

Of registreer je om te kunnen reageren.