Home

Nieuws

Jonge landbouwersregeling substantieel hoger

Drie provincies hebben het budget voor jonge landbouwersregeling verhoogd. Daarmee kunnen alle jonge boeren waarvan de aanvraag is goedgekeurd, subsidie uit de regeling tegemoet zien.

Zo hebben gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het budget voor jonge landbouwersregeling met terugwerkende kracht verhoogd van € 742.951 naar € 1.935.300. Er bleek veel belangstelling voor de regeling die was opengesteld van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Door nu het subsidieplafond te verhogen kunnen alle jonge boeren waarvan de aanvraag is goedgekeurd, subsidie uit de regeling tegemoet zien.

Ook de provincies Groningen en Flevoland stellen meer geld beschikbaar voor jonge boeren dan in eerste instantie was begroot. In Flevoland wordt het totaal beschikbare budget verhoogd van € 340.000 naar € 430.000.

Provincie Groningen verdubbelt budget

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) is heel tevreden met het besluit van de provincie om extra geld beschikbaar te stellen. Ook in Groningen is de subsidieregeling overvraagd. In 2017 was een budget van € 410.000 beschikbaar, terwijl er voor € 942.000 aan aanvragen is ingediend. Ook hier heeft de provincie het budget zodanig verhoogd dat alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Investeren in vergroenen en verduurzamen

De JoLa-regeling is ervoor bedoeld om jonge landbouwers te stimuleren hun bedrijfsvoering te vergroenen en vernieuwen. Ze kunnen financiële steun krijgen als ze investeren in bijvoorbeeld elektrische voertuigen, kleine windturbines of zonnepanelen. In totaal zijn er 110 aanvragen om landbouwbedrijven te moderniseren en te verduurzamen ingediend met een totale investering van € 11,7 miljoen.

Het beschikbaar gestelde geld komt uit het Europese POP3-programma. De verhoging van het budget is mogelijk door het naar voren halen van de gereserveerde middelen uit de komende twee jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.