Home

Nieuws 2 reacties

Hogan: meer steun voor jonge boer

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan komt vrijdag niet met verrassende voorstellen.

Dat heeft hij gezegd in debat met het Europees Parlement. Jonge boeren moeten extra steun krijgen, vindt hij. Het Europees Parlement sprak met Hogan naar aanleiding van het rapport Dorfmann over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Gemeenschappelijk beleid

Het parlement wil dat het landbouwbeleid gemeenschappelijk blijft en dat daar ook de nadruk op ligt. De vrijheid die lidstaten krijgen om eigen invulling te geven aan een deel van het beleid, moet er niet toe leiden dat boeren onderling in een oneerlijke concurrentiepositie komen, aldus Dorfmann.

Hogan zegt dat hij zal voorstellen om de hoogte van de directe betalingen aan een maximum te stellen en dat hij wil zorgen dat de steun vooral terecht komt bij de kleine en middelgrote landbouwondernemingen. Dat er minder geld komt voor het landbouwbeleid, is volgens hem een rechtstreeks gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk.

Steun aan jonge boeren

Parlement en Europese Commissie willen de steun aan jonge boeren verbeteren, niet alleen om de opvolging soepeler te laten lopen, maar ook om nieuwe ondernemers in de sector te krijgen. “De generatievernieuwing in de land- en tuinbouw is onze prioriteit”, aldus Hogan.

De plannen van Hogan voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid worden vrijdag gepresenteerd. Het Europees Parlement dringt aan om minder bureaucratie en meer nadruk op steun voor jonge boeren, waarbij ook de toegang tot grond en krediet voor jonge ondernemers moet worden vereenvoudigd.

Een resolutie om jonge boeren extra te steunen kreeg dinsdag steun van een grote meerderheid van het parlement (472 stemmen voor, 34 tegen en 136 onthoudingen).

Laatste reacties

  • koestal

    Jonge boeren moeten aan heel strenge voorwaarden voldoen om steun te krijgen, zo komt de EU er weer met een koopje af !

  • mariapeel

    en we krijgen niks in nederland doordat ze er belachelijke regels aan hangen

Of registreer je om te kunnen reageren.