Home

Nieuws

Grondportefeuille Fagoed sinds jaren weer gegroeid

Grondbelegger Fagoed heeft in 2017 ruim 200 hectare landbouwgrond aangekocht.

Beleggingsfonds Fagoed Erfpacht heeft in 2017 voor het eerst sinds jaren meer landbouwgrond in de portefeuille. Dit blijkt uit het jaarverslag. Omdat de belegger zijn onroerendgoedportefeuille in oppervlakte zag toenemen, stegen ook de canonopbrengsten. ‘Door lagere lasten is het direct beleggingsresultaat fors gestegen tot het hoogste van de afgelopen vijf jaar’, aldus het jaarverslag.

Fagoed kocht vorig jaar ruim 200 hectare landbouwgrond. Netto nam vorig jaar het belegde oppervlak met 88 hectare toe, omdat deelnemende boeren gebruik hebben gemaakt van het terugkooprecht.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Waarde belegging gestegen

Rekening houdend met aan- en terugkopen en verandering van de grondprijzen steeg de waarde van de onroerendgoedportefeuille vorig jaar naar € 139,6 miljoen. Dit bedrag heeft Fagoed dus belegd in landbouwgrond. De marktwaarde van deze grond bedroeg aan het eind van verslagjaar 2017 € 278,4 miljoen. Fagoed heeft dus een buffer van net geen 50%. Dit is vergelijkbaar met het vorige verslagjaar.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Fosfaatrechten

De discussie rondom fosfaatrechten vorig jaar was merkbaar bij Fagoed. “Door voortgaande stringentere wet- en regelgeving, met name op het gebied van fosfaten en terughoudendheid bij de hypotheekbanken uitte de belangstelling voor Fagoed erfpachtfinanciering zich in het afgelopen boekjaar in doorlopende transacties”, aldus Cees Veerman, voorzitter van de Raad van Toezicht bij Fagoed, in het jaarverslag.

Belegd in heel Nederland

Fagoed belegt in heel Nederland. De beleggingsobjecten zijn te vinden in alle provincies. De meeste hectares, ruim 800, liggen in Groningen, gevolgd door Noord-Brabant en Drenthe. In beide provincies heeft de belegger zo’n 600 hectare liggen.

Elke belegger werkt met risicoprofielen, zo ook Fagoed. Erfpachters worden beoordeeld op solidariteit, ondernemerschap en vakmanschap. Naast spreiding door heel het land, wordt er ook in verschillende sectoren belegd om zo risico’s tot een minimum te beperken.

Artikel gaat verder onder de grafiek

‘Verdubbeling areaal’

Fagoed wil in de toekomst de beleggingsportefeuille uitbreiden. Vorig jaar heeft de belegger het vrijgekomen kapitaal uit terugkopen door erfpachters, gebruikt voor nieuwe erfpachtfinancieringen. ‘Er is in 2017 nog geen nieuw kapitaal aangewend om areaaluitbreiding met erfpachtfinanciering te realiseren, maar het daarvoor opgestelde programma om de komende jaren tot een verdubbeling van de portefeuille te komen, is onverkort voortgezet’, aldus het jaarverslag.

Zo werkt erfpachtfinanciering

Fagoed koopt landbouwgrond aan en geeft deze in erfpacht uit aan de verkopende partij voor een periode van 27 of 40 jaar. De erfpachter verplicht zich ertoe een jaarlijkse vergoeding – de canon – te betalen. Deze canon wordt berekend als een percentage van de geïndexeerde hoofdsom. Voor de overeenkomsten die vanaf 1994 zijn afgesloten vindt jaarlijkse indexering plaats op basis van de ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’. De erfpachter heeft het recht om op bepaalde momenten de bloot eigendom van de gronden terug te kopen. Dit is het zogenoemde terugkooprecht.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.