Home

Nieuws 25 reacties

‘Eén bedrijf trekt landelijke ammoniakcijfers scheef’

Een pluimveebedrijf op korte afstand van het meetstation in Vredepeel (Limburg) vervuilt de gegevens in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Het bedrijf staat volgens onderzoekers Jaap Hanekamp (University College Roosevelt, Middelburg) en Geesje Rotgers (V-focus) zo dicht bij dat bij noordoostenwind hoge pieken in ammoniakconcentraties worden gemeten. Verantwoordelijke autoriteiten kiezen bewust voor het ‘opplussen’ van de hoeveelheid ammoniak uit de landbouw, aldus de onderzoekers.

Fors aandeel pluimveebedrijf in gemiddelde concentraties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) corrigeert de metingen in Vredepeel niet voor de lokale bron. De metingen worden meegerekend in de landelijke en regionale ammoniakcijfers en hebben daar ook forse invloed op bij overheersende noordoostenwind.

De analyses die Hanekamp en Rotgers daarop uitvoerden, laten zien dat het pluimveebedrijf een fors aandeel heeft in de gemiddelde ammoniakconcentraties. De ammoniakcijfers worden gebaseerd op 6 meetpunten, waarvan er 4 in landbouwgebied staan.

Het RIVM weerspreekt dat de invloed van dit ene bedrijf een vertekenend effect heeft op de ammoniakconcentratiemetingen (zie uitgebreide reactie RIVM onderaan dit artikel).

Ander beeld ammoniakconcentratie na correctie meetdata

De onderzoekers redeneren dat de toename van de ammoniakconcentraties die sinds 2004 wordt geconstateerd, vooral wordt veroorzaakt door de gegevens van het meetstation Vredepeel. Maar als de meetdata van dat station worden gecorrigeerd voor de pluimveestal (bij noordoostenwind) ontstaat een ander beeld. In plaats van een meer stijgende trend lijkt sprake van een meer dalende trend, aldus de onderzoekers.

‘Hieruit mag worden geconcludeerd dat er bewust is gekozen voor het ‘opplussen’ van de landelijke hoeveelheid ammoniak toegeschreven aan de landbouw’

Hanekamp en Rotgers zeggen dat de verantwoordelijke autoriteiten bekend zijn met het feit dat het meetstation te dicht bij het pluimveebedrijf staat. “Hieruit mag worden geconcludeerd dat er bewust is gekozen voor het ‘opplussen’ van de landelijke hoeveelheid ammoniak toegeschreven aan de landbouw.”

Fout in rapport Noord-Brabant

Daarnaast leggen de onderzoekers de vinger op een fout in een rapport van de provincie Noord-Brabant over de luchtkwaliteit in de Peel. In dat rapport is het meetstation Vredepeel enkele honderden meters op de kaart verschoven, zodat de mogelijke invloed van het pluimveebedrijf in de metingen niet meteen opvalt. De onderzoekers constateren de fout, die ze als zeer kwalijk beoordelen.

Kamerleden reageren geschokt

De Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) toonden zich woensdag geschokt over het naar hun oordeel brisante onderzoek. Bisschop zegt dat er reden is de gebruikte methodiek tegen het licht te houden. Hij zegt dat stampij nodig is. Geurts voegt daaraan toe het bizar te vinden dat dit in Nederland kan. SGP en CDA willen in elk geval dat minister Carola Schouten kennis neemt van het onderzoek en daar een reactie op geeft. SP’er Frank Futselaar sluit zich daarbij aan: “Het verwijt lijkt mij daar ernstig genoeg voor.” Futselaar vindt dat de onderzoekers een reactie van het RIVM in het onderzoeksrapport hadden moeten opnemen.

Het ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant waren bij publicatie van dit artikel nog niet in staat geweest te reageren op de bevindingen van de onderzoekers.

 

RIVM: We houden rekening met lokale invloed op meetstation

Het RIVM weerspreekt dat de invloed van één bedrijf op het meetstation Vredepeel een vertekenend effect heeft op de ammoniakconcentratiemetingen, zoals de onderzoekers Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp stellen.

Het instituut weet dat vlakbij het meetstation stallen staan, maar maakt daarvoor geen correcties, omdat de metingen op zich correct zijn. “Wel houden we rekening met het feit dat Vredepeel zo lokaal beïnvloed is.” Zo wordt dit station niet meegenomen bij het ijken (kalibreren) van de kaarten met de depositie van ammoniak.

Invloed van een locatie op het geheel zeer beperkt

In de trendanalyses wordt het meetstation Vredepeel wel meegenomen. Die analyses zijn echter niet louter gebaseerd op de 6 meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, maar ook op ongeveer 30 meetlocaties van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden. De invloed van een locatie (Vredepeel) op het geheel van metingen op 35 locaties op de trend is zeer beperkt, aldus het RIVM. Lokale invloeden zijn daarvoor niet relevant.

Het verplaatsen van een meetstation is zeer kostbaar en ook niet echt noodzakelijk, aldus RIVM, omdat de lokale beïnvloeding nu minder belangrijk is.

Hoewel Rotgers en Hanekamp in hun onderzoek constateren dat RIVM zich niet aan eigen randvoorwaarden voor representatieve metingen houdt, hebben de onderzoekers dat niet voorgelegd aan het RIVM. Het RIVM heeft het rapport pas ter inzage gekregen via de pers.

Laatste reacties

 • Frederiqe

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • daan1908

  Dit begint op Rusland te lijken

 • bankivahoen

  Dit is heel erg!

 • koestal

  Een rotte appel in de mand,enz.

 • j.h.vonk@home.nl

  Poetin is overal al zie je hem niet !!!?.

 • kuiken007

  en nu rivm blokkeren totdat alle andere onderzoeken zijn nagetrokken?

 • Frederiqe

  ik mag niet zeggen de doodstraf want dat wordt weer verwijderd, maar op deze wijze te werk gaan en de boerengezinnen naar de bliksem helpen mag wel.

  - Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat het niet voldeed aan de regels. Zie <>. - 

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Zuperboer

  Kamerleden reageren geschokt........vervolgens deden zij een plas en alles..........

 • bas123

  weer een bewijs dat al die rapporten niet kloppen en aannames zijn.
  6 meetpunten en je weet alles.
  De uitkomsten zijn tegen de landbouw tussen het klopt !!!
  De overheid kan weer een beleid maken, minder dieren in Nederland en milieu vriendelijk eten kopen in het buitenland.

 • Kleinekazenboerderij

  De russen het communisme uit en wij er in. Dat heb je met al die linkse rakkers.
  Wie betaald bepaalt geldt dus ook bij het RIVM.

 • V

  Corrupte bende daar bij het RIVM. De bananen monarchie Nederland op zijn best. Het wordt tijd voor een revolutie, we moeten dat tuig het land uit trappen en zelf de macht grijpen.

 • richard3

  Het is op zichzelf al een wonder dat Boerderij dit artikel plaatst, want jullie zijn, samen met alle natuurclubs inclusief de regering, de laatste jaren zelf bezig met een hetze tegen alles wat met veehouderij en akkerbouw te maken heeft.

 • Maas1

  Een gerenommeerd instituut met een Neanderthaler intelegentie mede mogelijk gemaakt door de wetenschappelijke inzichten van de lage landen!😠

 • Marco22

  Dit is gewoon een onderdeel van beleid om andere sectoren voorrang te verlenen op de landbouw. Daar hoort een beetje sjoemelen bij, om het geen wat de overheid voor ogen heeft te onderbouwen. Bij Schiphol en Lelystad-airport doet zij dat ook maar dan in voordeel van genoemden.

 • Gat

  Idd marco22, vorige week kwam nieuws naar buiten dat industrie eigenlijk niks hoeft te doen voor klimaatakkoord. Door andere berekeningen op los te laten. Jah de economie moet plussen, allemaal beursgenoteerde bedrijven, de aandeelhouders willen hun ingelegde geld ook waardevermeerdering van zien. Het is zo overduidelijk hoe beleid hier tot stand komt.
  Die natuur interesseeerd ze geen reet. Ovp een grote puinhoop. Dat compenseren ze wel door die milieugekken stil te houden. Jullie boeren weg pesten, wij goedkoop grond voor woningbouw en industrie, jullie compensatie grond terug voor extra natuuraanleg

 • @j.h.vonk@home.nl Dit is veel erger dan Poetin. Daar mag iedereen bouwen en investeren hoe meer hoe liever. Iedereen die dat probeert tegen te houden wordt aan de kant geschoven. Bij ons staan de bureaucraten in het zonnetje en ondernemers in de zeik.

 • veldzicht

  Voor mij is het al lang onbegrijpelijk dat de agrarische sector al die leugens,verdraaide waarheden en zwartmakerij als een mak schaap over zich heen laat komen. • koeien10

  zelfde als lely-stad airport meetrapport ook discutabel.

 • Almagro

  <>
  Lijkt me helder hoe de dubbele agenda van de overheid in dit land er uit ziet.

 • V

  En zolang jullie allemaal braaf VVD,CDA,christen unie en SGP,d66,PvdA,groenlinks of pvv blijven stemmen veranderd er niets!

 • alphons1

  niks nieuws. wij werken hier aan bodemleven. dan krijg hogere kwalitieit eiwit in het voer. zodoende dan ook minder ammoniak uitstoot. dit is nu 4 keer gemeten. nauwelijks uitstoot. dit is op verschillende instanties gemeld. en tot nu toe 0.0 reactie. ook niet van lto

 • Frederiqe

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Marketing Bos Benelux

  Ik was ook aanwezig bij de presentatie in Nieuwspoort. Er is daar door Hanekamp en Rotgers 2x gezegd dat tijdens het onderzoek zowel de WUR als RIVM om een reactie en toelichting is gevraagd op de door hen ontdekte afwijkingen en de niet juiste positie van het meetstation op de "windroos". De WUR heeft de mail beantwoord met : Interessant! RIVM heeft zonder een toelichting veel documenten/onderzoeken gemaild!
  Laat zien of de bevindingen kloppen. Openheid: Zet tijdelijk ook een extra meetcontainer op 300 mtr. van dit meetpunt en ga meten en stop met de methodieken en aannames.

 • farmerbn

  Hulde voor Hanekamp en Rotgers. Succes voor SGP.

 • BetterCows

  Wie wil het in brussel melden ?

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.