Home

Nieuws

EU verdeeld over landbouwbudget

Nederland staat met Scandinavische landen alleen tegenover een groot aantal EU-lidstaten, die zich verzetten tegen een verlaging van het Europese landbouwbudget.

Nederland vindt net als de Europese Commissie dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid goedkoper kan. De Europese Commissie stelt een verlaging van het budget voor (vanaf 2020) van 5%.

De Deense, Finse en Zweedse regering sluiten zich op dat punt aan bij Nederland. Duitsland is het met Nederland eens als het gaat om accentverschuivingen in het landbouwbeleid, waarbij meer nadruk moet komen te liggen op innovaties – onder ander gericht op klimaat, biodiversiteit, milieu en landschap.

Genoeg geld voor de boeren

De Franse president Emanuel Macron heeft eerder dit jaar laten blijken een vermindering van het landbouwbudget niet per se te willen tegenhouden. Afgelopen week liet hij weten dat hij het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal verdedigen.

De Franse, Zweedse en Deense boerenorganisaties hebben ondertussen druk op hun regeringen uitgeoefend om in elk geval te zorgen dat er genoeg geld is voor de boeren. Zij bepleiten een vergroting van de afdracht van de lidstaten aan de Europese Unie, een koers die dwars ingaat tegen de insteek van het Nederlandse kabinet, dat juist een lagere afdracht nastreeft.

Levensvatbaar platteland

De Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca vindt dat het landbouwbudget niet mag worden verminderd, zeker niet in een tijd waar de boereninkomens al 40% lager liggen dan de gemiddelde inkomens, en in de afgelopen 4 jaren met 20% zijn gedaald. De Franse boerenbond riep Macron op zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een toereikende begroting voor een levensvatbaar platteland.

Met name in Oost-Europese landen wordt gepleit voor een vergroting van het landbouwbudget. Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije willen dat er niet op landbouw wordt bezuinigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.