Home

Nieuws

EU: efficiënter watergebruik in landbouw

De landbouw moet efficiënter met water omgaan, onder andere door het gebruik van niet-drinkbaar afvalwater.

Europees Commissaris Karmenu Vella (milieu) heeft nieuwe regels voorgesteld om het hergebruik van water in de landbouw te stimuleren. Doel is de waterschaarste te verminderen en mens en milieu te beschermen.

Waterschaarste

Op ongeveer een derde van het grondgebied van de Europese Unie heerst waterschaarste. Zoetwatervoorraden worden kleiner en van slechtere kwaliteit. Daarbij heeft de landbouw te maken met minder voorspelbare weerpatronen, met onder meer ernstige droogte.

In de Europese Unie wordt veel minder water hergebruikt dan zou kunnen, aldus Vella. Zoetwateronttrekking en -transport heeft een groter milieueffect heeft en kost veel meer energie dan hergebruik van afvalwater.

Nieuwe regels

De nieuwe regels zijn bedoeld om optimaal gebruik te maken van gezuiverd afvalwater uit stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, die een betrouwbare alternatieve watervoorziening moeten worden. Door het gebruik van niet-drinkbaar afvalwater mogelijk te maken, dragen de nieuwe regels ook bij tot het uitsparen van de economische en milieukosten die verbonden zijn aan de aanleg van nieuwe watervoorzieningen.

Duurzame waterbron

Vella zegt dat boeren toegang moeten hebben tot een duurzame bron van water om hun gewassen te irrigeren. De consument moet de garantie hebben dat levensmiddelen niet zijn geproduceerd met vervuild of ziekmakend water. “Maar de grote winnaar is het milieu, want door het voorstel wordt het water – onze meest waardevolle hulpbron – beter beheerd”, aldus Vella.

Vella stelt onder andere minimum-eisen aan gezuiverd afvalwater dat voor hergebruik geschikt moet zijn. Er worden onder andere normen gesteld voor de aanwezigheid van E.colibacteriën.

Tegelijk krijgen burgers inzicht in de mate waarin water wordt hergebruikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.