Home

Nieuws 3 reacties

Ammoniakuitstoot net onder EU-plafond in 2016

De ammoniakuitstoot door landbouw is in 2016 in Nederland licht gestegen.

De ammoniakuitstoot is in 2016 gestegen naar 127,4 kiloton. Daarmee ligt deze net onder het nationale plafond van 128 kiloton dat de Europese Unie heeft opgelegd. Dat blijkt uit een analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Toename aantal melkkoeien

De toename in 2016 is vooral het gevolg van een een toename van het aantal melkkoeien. Door het gebruik van schonere stalsystemen in de varkens- en pluimveehouderij is de toename in uitstoot van ammoniak afgezwakt. In de periode van 1990 tot 2013 daalde de uitstoot van ammoniak jaarlijks, vooral door het verbod op bovengronds uitrijden van mest. Sindsdien is de uitstoot toegenomen naar een niveau rond het Europese plafond.

Nieuwe rekenmethodes en inzichten

Door nieuwe rekenmethodes en inzichten in de factoren die bepalend zijn voor de uitstoot van ammoniak, is de totale uitstoot van ammoniak in de periode van 1990 tot en met 2015 met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Zaken als diersoorten, leeftijd, stalsystemen en de wijze van het uitrijden van mest zijn bepalend voor de hoeveelheid ammoniak die wordt uitgestoten.

In de periode van 1990 tot 2013 daalde de uitstoot van ammoniak jaarlijks, vooral door het verbod op bovengronds uitrijden van mest. - Foto: Herbert Wiggerman
In de periode van 1990 tot 2013 daalde de uitstoot van ammoniak jaarlijks, vooral door het verbod op bovengronds uitrijden van mest. - Foto: Herbert Wiggerman

De nieuwe inzichten verlagen de uitstoot van ammoniak bij het uitrijden van mest, omdat er door een toename van de hoeveelheid mais in het rantsoen en een hogere melkproductie per koe een lagere hoeveelheid ammoniakaal stikstof in rundveemest zit dan gedacht. Voor sommige methoden van emissiearm uitrijden van mest zijn de emissienormen juist naar boven bijgesteld. Toch blijkt emmissiearm uitrijden van mest nog altijd effectief om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan, aldus het RIVM.
De uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en niet-methaan vluchtige organische stoffen blijven net als in voorgaande jaren licht dalen. Voor deze stoffen blijft Nederland voldoen aan de gestelde plafonds.

Laatste reacties

 • ghsmale

  Eigenlijk moeten we net zo gaan rekenen als ze bij schiphol doen,
  dan komen we nooit over het plafon heen

 • veldzicht

  Voorlopig is het zo ,staat er een plantje minder als ,n paar jaar terug of 1 grasje meer in een natuurgebied zullen we eerst maar even naar die boeren kijken,
  over de rest hebbben we toch geen invloed en die boeren zitten toch al in het verdom hoekje en zijn makkelijk te pakken.

 • willepy

  Is het onderliggende rapport van RIVM beschikbaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.