Home

Nieuws 1 reactie

700 aanvragen voor jonge-landbouwersregeling

700 jonge boeren hebben dit voorjaar een aanvraag gedaan voor steun in het kader van de jonge-landbouwersregeling (JoLa).

Dat meldt minister Carola Schouten (landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer.

De belangstelling voor de regeling, die provinciaal wordt afgehandeld, is zo groot dat er een overschrijving is van ruim € 4 miljoen.

Meer kansen voor nieuwkomers

De minister meldt dat in antwoord op vragen van de CDA-fractie. Schouten zal tijdens de informele landbouwraad, maandag 4 en dinsdag 5 juni, aandacht vragen voor de positie van de jonge boer in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ze vindt niet alleen overnames moeten worden vereenvoudigd, haar doel is ook om nieuwkomers meer kansen te geven in de land- en tuinbouw. Daarvoor moeten adequate financieringsmodellen en innovatief beleid worden ontwikkeld, zegt Schouten.

Voor de JoLa zijn inmiddels 3 openstellingen geweest. Bij de eerste openstelling zijn 193 aanvragen goedgekeurd en betaald, voor de tweede openstelling waren dat 53 aanvragen. De openstelling die dit voorjaar is gesloten, was ‘zeer succesvol’, zegt de minister, refererend aan de 700 aanvragen. De provincies hebben extra budgetruimte vrijgemaakt. De aanvragen worden nog beoordeeld.

Minister Schouten zegt verrast te zijn over de uitkomsten van een enquête van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), waaruit bleek dat veel jonge boeren de investeringslijst in het kader van de JoLa niet vinden aansluiten bij de behoefte. - Foto: ANP
Minister Schouten zegt verrast te zijn over de uitkomsten van een enquête van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), waaruit bleek dat veel jonge boeren de investeringslijst in het kader van de JoLa niet vinden aansluiten bij de behoefte. - Foto: ANP

Enquête NAJK

De minister zegt verrast te zijn over de uitkomsten van een enquête van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), waaruit bleek dat veel jonge boeren de investeringslijst in het kader van de JoLa niet vinden aansluiten bij de behoefte. De minister zegt dat de regeling in de afgelopen jaren is ontwikkeld en steeds in nauw overleg met het NAJK is uitgebreid. Zeker gezien de belangstelling bij de laatste openstelling, vindt de minister de uitkomsten van de enquête (onder 116 NAJK-leden) moeilijk te rijmen met de feiten. De minister is van plan de regeling voor jonge boeren volgend jaar nader tegen het licht te houden.

Eén reactie

  • koestal

    teveel haken en ogen

Of registreer je om te kunnen reageren.