Home

Nieuws 1 reactie

Vitens niet blij met berichtgeving over Roundup

Waterbedrijf Vitens is niet blij met de berichtgeving over Roundup in het grondwater en de reiniging ervan.

Volgens regionale kranten De Gelderlander en De Stentor zou het waterbedrijf door de aanwezigheid van Roundup in het grondwater jaarlijks € 15 miljoen extra kosten moeten maken. De kranten melden dat door deze kosten het drinkwater duurder wordt. Vitens laat in een verklaring weten dat dat onjuist is.
Artikel gaat verder onder tweet

De € 15 miljoen zijn geen extra kosten voor het verwijderen van Roundup uit het grondwater om er drinkwater van te maken. “Het bedrag wordt jaarlijks gereserveerd om het grondwater te zuiveren van alles wat er niet in hoort. Niet alleen voor bestrijdingsmiddelen”, aldus de woordvoerder van Vitens.

Anders doet echter vermoeden wanneer men de standpunten op de website van Vitens leest, waar de € 15 miljoen wordt genoemd onder het standpunt over landbouw, mest en bestrijdingsmiddelen, terwijl bij bijvoorbeeld medicijnresten geen bedrag wordt genoemd.

Uitspoeling samen met boeren zoveel mogelijk beperken

In de regionale kranten is te lezen dat Vitens wil dat de agrarische sector moet stoppen met het gebruik van Roundup. In werkelijkheid zegt Vitens actief bezig te zijn met boeren om het middelengebruik en de uitspoeling van de middelen en mest ‘zo veel mogelijk te beperken’. “We zijn onder andere bezig met het project Boeren voor Drinkwater, waarin we zichtbare resultaten zien met dezelfde gewasopbrengsten en minder gebruik en uitspoeling van middelen naar het grondwater”, aldus Van der Veeken.

De Gelderlander heeft een rectificatie bij het artikel geplaatst.

Eén reactie

  • lasagrada

    Niet alleen de agrarische sector is verantwoordelijk voor het verontreinigen van onze bodem en het grondwater. Natuurlijk spelen zij wel een belangrijke rol hierin. Maar ook dichter bij huis lopen we risico's. Neem nu eens de duizenden kunstgrasvelden in Nederland. Het rubbergranulaat dat op deze velden wordt uitgestrooid bevatten zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs). Niet echt goed voor ons milieu en de mens. Hans Middendorp, voormalig voorzitter van de Nederlandse Waterschappen heeft hier al eens een kritische blog over geschreven! <>

Of registreer je om te kunnen reageren.